maandag 21 december 2009

Werkbezoek Growing Power deel 2
Growing Power is gesitueerd in een van de wijken van Milwaukee.
Milwaukee heeft een landklimaat, wat zorgt dat de zomers warmer zijn dan hier en de winters een stuk kouder.

Verwarmen van Kassen

Bij Growing Power hebben ze een aantal manieren om hun kassen en dus hun gewassen te verwarmen.
1- verwarming met gas (niet zo bijzonder)
2-verwarmen dmv een waterbuffer, welke onderdeel is van een Aquaponicssysteem (zie latere blogpost)
4-verwarmen met de aanwezigheid van dieren (zie latere blogpost)
3-verwarmen met hot-mix.

Op de hot-mix zal ik deze blogpost inzoomen.

een hot-mix is een combinatie van producten die dmv het composteringsproces warmte voortbrengt.
Op zich niets nieuws onder de zon, maar....

In een eerdere blogpost heb (zie ook downloads) heb ik het compostverhaal uitgelegd.
Als enigszins vakidioot is dit een beetje de hogerewiskunde versie geworden, daarom zal ik hier de simpele variant even kort schetsen.

composteren voor Dummies:
neem van diverse afvalstromen 70% sterk stikstof houdend materiaal als GFT afval en meng deze met 30% sterk koolstofhoudend materiaal als houtsnippers.
Breng dit in lagen om en om op tot dat je ongeveer een kuub hebt. Houd dit goed nat en controleer door bv een stalen pijp de temperatuur.
Gaat de temperatuur om laag, zet de hoop dan om.

Nu volgt het Hot-mix verhaal:

Ipv een verhouding van 70-30 wordt er voor hot-mix een verhouding van 50-50 aangehouden.
Bij Growing Power gebruiken ze hiervoor;
50% bierborstel in combinatie met gebrande koffiebonen
en 50% houtsnippers.Deze worden op hopen aangebracht tegen de wanden van de tunnelkassen, waar ze dienen voor isolatie.
Daarnaast wordt er in de 4 hoeken van de kas nog een dergelijke hoop aangebracht.

Dit zorgt ervoor dat de temperatuur enigszins op temperatuur blijft, al worden er bij hele koude nachten de gewassen met plastic extra afgedekt.


Nog een bijkomend voordeel van composteren met hotmix in de tunnelkas is de uitstoot van CO2. Ja CO2 een geweldig gas, waar we in de tuinbouw ontzettend blij mee zijn.
Planten hebben nl een grote behoefte hieraan om te groeien en ze doen het hier dus ook goed op.
CO2 is dus niet altijd een probleem, maar ook een kansgas. Mits uiteraard goed ingezet!

Werkbezoek Growing Power Deel 1


Op 29 november heb ik in dit blog de intentie opgeschreven om van ons werkbezoek Growing Power een dagelijkse Blogpost te maken, gezien het belabberde internet, maar misschien nog wel meer onze energie na het einde van een dag werken, de socliale verplichtingen en nu het verwerken van alle informatie in een bedrijfsplan. Is deze blog dus ernstig verlaat.

Om alles een beetje leesbaar te houden heb ik ervoor gekozen om hier een meerdelige blogpost van te maken.

Vandaag deel 1

Stad en Land

Growing Power is een van de voorbeeldbedrijven in de wereld als het gaat om stadslandbouw. Het bevreemde ons daarom wel een beetje dat we tijdens onze eerste werkdag op 2 december na een stevig ontbijt met scrumbled egg with Porc en de oer-Nederlandse Liga werden ingeladen in busjes en richting "the rural area" werden gebracht om te oogsten.

Op een locatie zo'n 45 minuten rijden buiten de stad wordt op een locatie van zo'n 8 HA op grotere schaal gecomposteerd (omzetten met BOB-Cat) en vnl akkerbouw achtige gewassen gekweekt.
Vnl. ik was altijd in de overtuiging dat bij GP dit op een heel speciale manier gebeurde, maar wat wij hier zagen was niet anders dan de mij bekende kleinschalige biologische vollegrondsteelt.

Wat wel opviel waren de producten.
Zo hebben we deze dag een soort losse groene kool geoogst die blijkbaar in de VS gretig aftrek vindt. Gezien de Nederlandse markt (mensen eten toch niet graag kool) zou ik deze (wat ondefinieerbare) kool niet snel op deze schaal zetten.
Daarnaast hebben we de bekende spruiten geoogst, maar ook de hier minder bekende Palmkool, welke hier vaak als vergeten groente wordt gepresenteerd maar daar onder de naam Dinosorecole als een regularcrop bekend is.Al met al een heerlijke dag op het land gewerkt.
tegen de O C, maar met een heerlijk zonnetje

Foto's Antoine Miltenburg

woensdag 16 december 2009

SPIN - Kansrijke teelten voor Rotterdam - deel 1

Vandaag de start van de (al weer 2 maanden geleden aangekondigde) serie over kansrijke teelten voor Rotterdam, zoals die ook op het RO festival werden getoond. Deel 1 behandelt SPIN farming, een teelt die ER-lid Jan Willem van der Schans tegenkwam op een congres in de Verenigde Staten en die inmiddels internationaal als stadslandbouwteelt bekend staat.

SPIN farming (Small Plot Intensive farming) is een manier van voedselproductie die handig gebruik maakt van (tijdelijk) braakliggende stukjes grond in de stad, bijvoorbeeld verwaarloosde achtertuinen of semi-gesloten stukken gazon. Een Spin farmer heeft meestal diverse locaties, die ieder qua gewassen optimaal benut worden, zodat als geheel een breed scala aan assortiment geleverd kan worden. In Rotterdam valt naast achtertuinen en groene restruimtes ook te denken aan daken. Op dit moment doen we onderzoek naar de geschikte locaties.

Spin farming is ontwikkeld door een boer uit Saskatoon Canada, Wally Satzewich, die ontdekte dat voedselproductie binnen de stad een aantal voordelen heeft boven voedselproductie op het platteland: de grondprijs is laag (mensen stellen hun tuin veelal om niet ter beschikking, of in ruil voor een deel van de oogst), er is voldoende water, de temperatuur is meestal een of enkel graden hoger (dus meer teelten per jaar), de afstand tot de markt is kort, etc. http://www.marketgardening.com/wallysmarketgarden/ Wally belevert vanuit een twintigtal lokaties in de stad een mede door hem opgerichte boeren markt http://www.saskatoonfarmersmarket.com/

SPIN farming claimt dat het mogelijk is met een uitgekiende productie en marketing strategie meer dan 50.000 dollar per halve acre te verdienen (oftewel 16 euro per m2). Een goede investering. SPIN farming is daarmee niet zozeer een alternatief wat teeltechnisch afwijkt van andere manieren van (biologische) voedselproductie, maar het is vooral een in bedrijfskundig opzicht afwijkend alternatief, Het gaat vaak om biologische teelt, die evenwel vooral arbeidsintensief in plaats van kapitaals intensief wordt uitgevoerd (kleinschaligheid van de binnestedelijke lokaties verhindert grootschalige mechanisatie). Door handig gebruik te maken van niet of laag geprijsde inputs vanuit de stad, en door strikt te plannen vanuit de behoeften van de markt kan toch een behoorlijk inkomen gehaald worden. De ideeen van Wally zijn uitgewerkt en gesystematiseerd door Roxane Christensen, van het Institute for Innovation in Local Farming is Philadephia, waar ook een SPIN farm operationeel was op het terrein van het drinkwater bedrijf: . http://www.somertontanksfarm.org/

Wat SPIN farming interessant maakt voor Rotterdam is dat het aansluit op de volkstuintraditie van voedselproductie op kleine lapjes grond, maar dat het met zijn nadruk op de stadsboer als zelfstandig ondernemer ook kansen biedt aan startende ondernemers en aansluit op de cultuur van aanpakken in Rotterdam.

Hard, maar gevarieerd werk in de buitenlucht, dat ook inhoudelijk uitdagend is. Eigen baas. Veel contact met je klanten. En wellicht zelfs uitzicht over de skyline van Rotterdam...

Bekijk ook

Een artikel in Trouw van dit voorjaar (zie inzet)

En natuurlijk: http://www.spinfarming.com/

Met dank aan Jan Willem van der Schans.

dinsdag 1 december 2009

Stadslandbouwplannen in Den Haag

In Den Haag begint stadslandbouw wortel te schieten. Op de Foodprint weblog wordt een plan van Annechien Meier gepresenteerd voor een interactieve binnenstadsvolkstuin op een plein in de stad. Zij is al langer bezig met stadslandbouw onder andere middels haar mobiele volkstuin. Met dit project wil Meier een plek in Den Haag realiseren die kan dienen als proeftuin voor het creëren van een uitgebreide ‘groente infrastructuur’ voor de stad.

In het verlengde hiervan heeft de Foodprint manifestatie van Stroom Centrum voor Beeldende Kunsten afgelopen jaar opdracht gegeven voor een aantal ontwerpen die eetbaar groen in en om de stad onderzoeken, zols het Eetbare park van Nils Norman, de Park Supermarkt van Van Bergen Kolpa en Foodscape Schilderswijk van Debra Solomon. Terwijl het ontwerp van Van Bergen Kolpa de (stedelijke) supermarkt projecteert op het platteland van Delfland, richten de ander projecten zich op concrete interventies in de openbare ruimte van Den Haag, zoals het project van Annechien Meier. De binnenstadsvolkstuin, het Eetbare Park en de Foodscape bieden mogelijkheden om de voordelen van landbouw in de stad te verkennen, in samenwerking en uitwisseling met de bewoners van Den Haag. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling.

zondag 29 november 2009

Bezoek Growing Power in de VS


De week van 30 november tot 7 december bezoeken Antoine Miltenburg en Bas de Groot de initiatiefnemers van Stadslandbouwbedrijf Rotterdam (i.o) ter vervolmaking van hun bedrijfsplannen het bedrijf Growing Power van Will Allen.

Deze week zullen zij op het bedrijf meewerken, informatie verzamelen en deze verwerken.
In intensieve week waar zij al geruime tijd naar uit kijken.

Deze week is de intentie dat zij geregeld een stukje schrijven op dit blog met hun indrukken van Growing Power.

zie ook oude artikelen op dit blog over dit onderwerp. (zie mogelijkheid zoeken in blog onder zoekterm Growing Power)

maandag 23 november 2009

MIT: Lokale voedselproductie is de remedie tegen overgewicht

In de Trouw van vorige week woensdag werd bericht over een onderzoek van MIT naar obesitas. De conclusie is dat lokaal geteeld, vers en daarmee gezonder voedsel de remedie vormt tegen overgewicht en dat het huidige systeem van voedsel produceren vetzucht in de hand werkt.
Als oplossing noemt het onderzoeksteam niet alleen regionalisering van voedselproductie op basis van zogenaamde 'foodsheds': het natuurlijke achterland dat een stad van voedsel voorziet, maar ook stadslandbouw. Voorbeelden die worden genoemd zijn 'Lawn to Farm'; het omzetten van grasvelden (die in Amerika nu meer water, arbeid en energie consumeren dan voedselproductie, zonder iets op te brengen) naar moestuinen, 'foodterminals': de combinatie van restaurant en productiekas, het liefst gecombineerd met educatie, 'mobile markets' die als de SRV-wagens van vroeger vers voedsel brengen waar die (nu nog) niet te koop is, en '10 x 10': modulaire voedselproductie-eenheden bedoeld voor educatie.

foodshed - het natuurlijke voedselproducerende achterland

Hoewel gepresenteerd als nieuwe concepten klinken deze oplossingen de kenners bekend in de oren, maar het is heel interessant dat de voordelen van lokale voedselproductie nu vanuit een gerenommeerd wetenschappelijk instituut als MIT worden onderbouwd (en dat geeft genoemde concepten ook meer gewicht). Met name in de beperking van transport zien de MIT ook een kostenreducerend voordeel van lokale productie, die vers voedsel betaalbaarder moet maken. Maar het voornaamste economische argument voor lokale voedselproductie is het positieve effect op de volksgezondheid en de kostenbesparing die dit oplevert. Op basis van onderzoeken als deze zouden zorgverzekeraars zich nog wel eens kunnen ontpoppen tot onverwachte bondgenoten in de transitie naar een meer decentraal, lokaal en duurzaam voedselsysteem.

Zie hier de online versie van het rapport

woensdag 18 november 2009

Jac Smit (1929-2009)


Een van de vroege voorvechters van stadslandbouw, Jac Smit, is afgelopen zondag overleden.
Lees het in memoriam op City Farmer News hier

woensdag 11 november 2009

De lessen van Happy Shrimp


Deze zomer is Happy Shrimp failliet gegaan. Happy Shrimp kweekte duurzame garnalen op de Maasvlakte met gebruik van restwarmte van een electriciteitscentrale.

Er waren al langer tekenen dat het niet goed liep met het “Rotterdamse paradepaardje van het groene, duurzaam innovatief ondernemen”, zoals het artikel in FD van vorig jaar, maar het bedrijf pareerde de kritiek, als hier of hier is te lezen.

Nu is dan de stekker er uit getrokken en de website is inmiddels off-line. De redenen zijn nog onduidelijk maar de theorieën lopen uiteen van een verkeerde technische opzet (die als reden werd genoemd om mede-oprichter Bas Greiner te ontslaan) of een slecht management, tot de daling van de dollarkoers.
 
Er was nog sprake van een doorstart, maar de uiterst deadline hiervoor is inmiddels verstreken.

Gezien het innovatieve karakter van het Happy Shrimp project is het van groot belang dat er een goede evaluatie wordt gemaakt van wat er mis ging. De kans dat het mis gaat is bij dit soort projecten altijd levensgroot aanwezig en de echte winst is de lering die getrokken wordt uit het experiment. Tijdens een mini-lezing vorige week bij de Clean Drinks borrel in Rotterdam noemde mede-oprichter Gilbert Curtessi zelf dat hij achteraf gezien wellicht te weinig kritiek heeft gekregen, terwijl die nu juist zo nodig is voor vernieuwing.

Dat het bedrijf failliet is is jammer, maar de subsidie die er in is gestoken is pas echt tevergeefs geweest als de lessen die dit nog steeds bewonderenswaardige experiment biedt niet worden geleerd. De vraag is wie deze taak op zich gaat nemen.

(Met dank aan razende reporter Antoine Miltenburg.)

woensdag 28 oktober 2009

Principes en praktijk van compostering

Tijdens het Rotterdamse Oogst Festival werd door Eetbaar Rotterdam een demonstratie gegeven van verschillende vormen van compostering: De 'gewone' composthoop, wormencompost en wormencompostthee.

De 'gewone' composthoop was deels al voorgecomposteerd en werd in de loop van de dag gevoed met groente-, fruit- en tuinafval, composteerbaar verpakkingsmateriaal, et cetera.

Met dank aan vrijwilliger Angeligue die met de kruiwagen op jacht ging naar alles wat te composteren was. Stadsboer Bas de Groot ruikt of het composteringsproces goed verloopt.

Compost werd door wormen verwerkt tot wormencompost. Op de voorgrond de wormen aan het werk, linksachter de affe wormencompost.

Van wormencompost werd in een oude panty wormencompostthee getrokken in koud water met een beluchtingsapparaatje eronder.

In de kas stond een paneel met Principes en praktijk van compostering. Dit paneel is vanaf nu te downloaden op deze pagina. Zie in de rechterkolom onder Downloads.
Het tijdens het Festival verzamelde composteerbare afval is verplaatst naar de tuin van onze stadsboer Bas de Groot, waar het nu aan het rijpen is om ingezet te worden in een eetbare entree voor een portiekwoning in Rotterdam-Blijdorp

De wormcompostthee is de zondag na het festival ter plekke ingezet om de zieltogende kastanjeboom te steunen.

vrijdag 23 oktober 2009

Polycultuur met vis- en groenteteelt

In de kas van Eetbaar Rotterdam op het Rotterdams Oogst Festival was onder andere een model van een polycultuur met vissen en groenteteelt te zien. Deze manier van telen wordt ook wel aquaponics genoemd: een combinatie van aquacultuur (visteelt) en hydroponics (telen op substraat). Aquaponics is interessant omdat het een manier is om - met voldoende ervaring - zonder grote investeringen op duurzame manier voedsel kan telen. Door de schaal is het in te passen op de plek waar de grootste behoefte is aan voedsel: in de stad. Water wordt grotendeels hergebruikt. Voedingsstoffen worden toegevoegd als visvoer (dit kunnen bijvoorbeeld wormen zijn - die ook weer een rol kunnen spelen bij het opwerken van compost - maar daarover meer in een volgende post), en vervolgens weer onttrokken als mensenvoedsel, bijvoorbeeld sla en kiemgewassen, zoals in dit model. Alleen de benodigde pompenergie is niet uit het systeem zelf te halen, en moet dus elders duurzaam opgewekt worden. Verder is het een systeem wat veel praktijkervaring vergt, en dus een opstart- en leerperiode.Simpel gezegd werkt het als volgt (zie afbeelding hieronder): in een bak worden vissen gekweekt (1), die verrijken het water waarin ze zwemmen met hun poep. Dit voedingrijke water wordt door het substraat geleid waarin de groente wortelt (2 en 3) die de voedingstoffen in het water gebruiken om te groeien. Het water wordt vervolgens nagezuiverd, bijvoorbeeld met planten (4) en schoon weer naar de vissen geleid om het zwemwater te verversen (1). En zo voort.


Dit systeem wordt onder andere toegepast bij Growing Power van Will Allen. Er zijn daarnaast ook andere voorbeelden van de kleinschalige low-tech toepassing van dit principe, waarvan wij denken dat het kansen biedt voor Rotterdam. Op City Farmer News staat een mooi overzicht van projecten met een systeem a la Allen: als simpel doe-het-zelf systeem, als educatiesysteem, et cetera.

Binnenkort start een serie op deze blog over kansrijke teelten voor Rotterdam, zoals die ook op het RO festival werden getoond. Hierin zal onder andere ingegaan worden op het bedrijf van Will Allen, maar ook op SPIN farming, forest gardening/ permacultuur, en lichtgewicht hydroponics op daken.

donderdag 15 oktober 2009

Rotterdamse Oogst op Cineac Milieu TV

Een korte impressie van het 'Rotterdamse Oogst Festival' is te zien op Cineac Milieu TV. Met hierin een interview met initiatiefneemster Nicole Hoven, een impressie van de stand van Eetbaar Rotterdam en interview met onze enthousiaste ambassadeur Caroline over Eetbaar Rotterdam.

Zie de uitzending hier (voor wie haast heeft: het item begint op 3.50 minuten, het stukje over ER op 9.22 minuten). De uitzending wordt ook een aantal keer herhaald op het 'Rotterdam kanaal'.

Feestelijke aftrap Oranjeboomtuin


(fotograaf Annemieke Westerink)

Zondag 11 oktober jl. was er aan de Oranjeboomstraat de feestelijke aftrap van wat misschien wel de eerste Buurttuinderij op Rotterdam Zuid mag gaan heten. Dit feest werd mogelijk gemaakt door Woonstad Rotterdam, Sonor Opbouwwerk, Transformers en Walden21.
Het idee van de Oranjeboomtuin is voortgekomen vanuit een vraag van de opdrachtgever Woonstad Rotterdam aan Transformers. In het voortraject is Eetbaar Rotterdam als adviserend orgaan erbij gevraagd. Een van de conclusies uit deze sessie is dat als een project als deze echt wil slagen en ook serieus wordt genomen dat hier dan een Stadsboer bij moet komen die dit begeleid.Walden21 / Bas de Groot heeft deze handschoen opgepakt en levert in dit project de dagelijkse begeleiding in de vorm van Oranjeboomtuinder Wim Duyvesteyn, waarbij hij ondersteund wordt door Esther Szabo door het geven van creatieve waarnemingsoefeningen over de groei van de gewassen en Bas de Groot voor zakelijke ondersteuning en educatie trajecten.Zoals de beelden laten zien was het feest een groot succes. Uiteraard zijn er nog wat vragen te beantwoorden en beren van de weg te halen.
Wij hebben de goede hoop dat wij deze kunnen slechten en Woonstad Rotterdam groen licht geeft voor dit project.
Harde doelstelling: de eerste beplanting en zaden zitten voor 1 maart 2010 in de grond en de eerste oogst is dan begin april 2010.

Opening Groenmuseum in Park 16Hoven

Op zaterdag 17 oktober opent het tijdelijk Groen Museum van Gina Kranendonk haar deuren.

Vanaf 14.00u bent welkom aan de Copernicuslaan 4 in de nieuwe Rotterdamse wijk Park 16Hoven.
De officiële opening wordt verricht door Wim Pijbes, geboren en getogen Overschieënaar en thans hoofddirecteur Rijksmuseum.

Het Groenmuseum zal t/m 8 november ieder weekend van 12.00u tot 16.00u en voor speciale gelegenheden geopend zijn.Meer informatie op http://zomerpark16hoven2009.blogspot.com/

donderdag 8 oktober 2009

Foto's Rotterdams Oogst Festival

Op de website van Rotterdamse Oogst is nu een fotoreportage te zien, gemaakt door Paul van der Blom en Leon van Geest.

woensdag 7 oktober 2009

Growing Power in Afrika - Mensen helpen hun lokale hulpbronnen te gebruiken

Terwijl urban farming in de USA steeds vaker een rol speelt in gezonde voeding van de urban poor , gaat Growing Power van urban farmer Will Allen haar benadering nu ook toepassen in Afrika. Onder de vlag van het Clinton Global Initiative zal de organisatie kijken of haar manier van werken ook naar de Afrikaanse context (Zuid-Afrika en Zimbabwe) vertaald kan worden. Zoals Erica Allen het in dit artikel verwoordt:“Overall, it’s about helping people use their resources to build soil and grow food.”
Het project wordt door Allen beschreven als een culturele uitwisseling. Interessant in dat opzicht is dat het polycultuursysteem van Growing Power dat visteelt en groenteteelt combineert een adaptatie is van polycultuursystemen zoals die al heel lang in Azie worden toegepast. Het past daarmee in een stroming binnen de landbouw die in polycultuursystemen antwoorden zoekt voor de ontwikkeling lokale, plaatsgebonden landbouw die een hoge opbrengst combineert met gebruik van lokaal kapitaal: aanwezige mensen, kennis en natuurlijke (of stedelijke) omstandigheden. Een ander voorbeeld hiervan is het werk van de ZERI Foundation.
Het project van Growing Power zal in eerste instantie bekijken hoe nu ter plekke landbouw wordt bedreven en met name wat de lokale 'vermogens, hulpbronnen, lacunes en behoeftes' zijn. Vervolgens zullen Growing Power en haar partners in zuidelijk Afrika kijken 'hoe ze hun productiesystemen kunnen aanpassen aan de lokale natuurlijke en menselijke hulpbronnen ter plekke'. Het project kan daarmee een interessante bijdrage leveren aan de discussie over voedselproductie voor onze overbevolkte planeet en hoe het westen een (meer bescheiden) rol kan spelen in de ontwikkeling van gepaste (op de locatie toegespitste) oplossingen in andere delen.

dinsdag 29 september 2009

Minister Verburg omarmt stadsboeren

Het idee van stadsboeren in Nederland wordt nu ook door de minister omarmd. In het kader van de week van de smaak in Amsterdam bij het symposium over Stad Land arrangementen hield minister Gerda Verburg een speech waarin ze stadsboeren expliciet noemde in relatie tot (het belang van) duurzame voeding en productiemethoden. Ze zei onder meer: "Ik wil ook graag jongeren zien die hun diploma stadboeren halen." en:"Goede boeren in de stad en toekomstgerichte boeren op het platteland schrijven een toekomst voor een dynamische en gezonde samenleving."

vrijdag 25 september 2009

Stadsboer op LlinkRadio 1 programma Atlas

Eetbaar Rotterdam heeft als het om media aandacht gaat niet te klagen.
Zo werden we ook op het Rotterdams Oogstfestival benaderd door Llink en Milieurradio.

voor hen die dit willen beluisteren.

Atlas podcast 1 ongeveer op de helft

Milieuradio (volgt hopelijk snel)

maandag 21 september 2009

Rotterdamse Oogstfestival een succes

Met veel plezier hebben wij afgelopen zaterdag op het Rotterdamse Oogst Festival gestaan. (Welkom aan nieuwe lezers die naar aanleiding van onze stand voor het eerst deze website bekijken!).
De stand is mede mogelijk gemaakt door Rotterdams Milieu Centrum en de Gimsel Groenpas.
Verder willen we Marja, Caroline en Angelique bedanken voor hun hulp gedurende de dag.
Binnenkort volgt een uitgebreider verslag met foto's van het festival. Ook de informatie die op de panelen in onze kas te zien en te lezen was zullen we op veler verzoek in de komende tijd op de website zetten. Bij deze alvast een paar foto's.
Ons polycultuursysteem (met combinatie van vis- en slateelt) trok veel bekijks

Organisch afval werd opgehaald en verwerkt in onze composthoop.
Zo werd de voedselkringloop op het festival gesloten.

Kinderen waren erg geinteresseerd in de wormencompost

Een goed gesprek over het trekken van wormcompostthee
(Foto's: Birgitte Louise Hansen)

zondag 13 september 2009

ER eerste hulp bij OogstfestivalHulp gevraag bij activiteiten Eetbaar Rotterdam op het Rotterdams Oogst Festival

Op zaterdag 19 september zal het Rotterdams Oogstfestival plaatsvinden.
Eetbaar Rotterdam zal ook met een stand aanwezig zijn.
Binnen deze stand willen wij inzoomen op 2 van onze thema's
-de mogelijkheid voor ondernemen in binnen de agrarische sector in de stad
-en kringlopen (oa polycultuur vis/ bladgewas systeem) en composteren

Voor dat laatste vragen wij jullie hulp (zie ook), omdat en aantal van op die dag (gedeeltelijk) afwezig ivm andere verplichtingen.

We gaan ter plekke op die dag met groenafval, stro/ ,mest die op het festival aanwezig zijn een composthoop opzetten.
Deze activiteit willen we enigszins presenteren als een act. Door met kruiwagens en in Groene Overalls met ER logo over het plein rijden om dit afval te verzamelen.
Daarnaast moet de stand bemand blijven.


Wie wil ons hierbij helpen?
Als dank zorgen wij uiteraard voor eten/ drinken en een gezellige dag.
Graag van te voren even melden via onderstaande mogelijkheden voor tijdstip en het doorgeven van je maat voor de overalls.

Met vriendelijke groet,
Namens Eetbaar Rotterdam

Bas de Groot

Lid - Eetbaar Rotterdam

06-28187795
info.walden21@gmail.com

woensdag 9 september 2009

Eetbaar landschap

Het oogstseizoen is begonnen. Volgende week is hier in R'dam het Rotterdamse Oogst Festival en komend weekend wordt de manifestatie Eetbaar Landschap in Tilburg afgesloten met een Oogstfeest. Op uitnodiging van ontwerper Ester van de Wiel hebben zes kunstenaars tools ontwikkeld om de smaak van het landschap van de voormalige waterzuivering Moerenburg te kunnen proeven, met als resultaat onder andere een landschapsbar en een wandelende brouwerij. Op zaterdag 12 september kunt u overnachten op Camping Moerenburg en o.a. een eetbare wandeling maken. U kunt ook gewoon op zondag 13 september komen voor het Oogstfeest.

Mocht Tilburg te ver zijn of mocht u om een andere reden niet kunnen, dan is het goed om te weten dat Eetbaar Landschap ook op Rotterdamse Oogst te gast zal zijn(zie onderaan pagina).

vrijdag 4 september 2009

Gedicht bij uitreiking Groenpas van Alexis de Roode

Bij de uitreiking van de Groenpas aan "stadsboer" Bas de Groot, werd het programma ook opgeluisterd met een geweldig mooi, indrukwekkend, misschien wel wat zwartgallig (wat ik overigens erg kan waarderen) gedicht.
Voorgedragen door de dichter zelf. Alexis de Roode

bio: Alexis de Roode debuteerde in 2005 met de dichtbundel "Geef mij een wonder", die werd genomineerd voor de Buddingh'-prijs. In 2008 volgde de bundel "Stad en Land", die werd genomineerd voor de J.C. Bloem-prijs. Zie ook www.alexisderoode.nlSchepping van hemel en aarde, week 2

‘Zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de hele aarde, met alle bomen, die zaadvruchten dragen; die zullen u tot voedsel dienen.’ Genesis I:29

In het begin schiep de mens zich een beeld van hemel en aarde.
De hemel was hoog in zijn ogen, de aarde groot en gevaarlijk.
Chaos drong zich in zijn geest en leegte zweefde in zijn maag.
De mens sprak: Laat er een grens zijn. En hij trok een grens.
Wat aan de ene kant van de grens lag, noemde hij tuin.
En wat aan de andere kant van de grens lag, noemde hij wildernis.
Zo werd het avond en morgen: de eerste dag.

De mens sprak: Laat de dieren en planten in de wildernis
door God verzorgd worden, want hij heeft ze gemaakt.
Maar de dieren en planten in de tuin zijn van mij.
Ik zal ze koesteren en verzorgen, zij zullen mijn tuin verrijken.
Zo geschiedde. De planten en dieren in de tuin noemde hij: voedsel.
En de planten en dieren in de wildernis noemde hij: natuur.
Weer werd het avond en morgen: de tweede dag.

De mens sprak: De dieren en planten behoren aan mij,
maar zij gehoorzamen aan tijd. Ze bloeien in de lente
en geven zaadvruchten in de herfst. De vogels leggen
eieren naar hun aard, maar in de winter doen ze niks.
Ik zal de planten een huis van glas geven
en in de kippenstal zal ik een licht branden.
Zo geschiedde. De mens at aardbeien
toen het sneeuwde, en eieren op de kortste dag.
Weer werd het avond en morgen: de derde dag.

De mens sprak: Mijn tuin gehoorzaamt mij
het hele jaar, maar werkt slechts half zo hard als ik.
De trage planten voeden zich met trage aarde.
De dieren groeien traag zoals de planten die ze eten.
Laat er kunstmest en krachtvoer zijn!
En er was kunstmest en krachtvoer.
De planten en dieren versnelden hun groei.
En de mens zag dat het goed was.
Weer werd het avond en morgen: de vierde dag.

De mens sprak: Laat mijn tuin vruchtbaar zijn
wanneer ík het wil. Want de planten en dieren
planten zich lukraak voort, zonder te denken
aan mijn behoeftes. Ik moet pasgeboren kalfjes
weghalen bij de koe, ik moet kippen van hanen scheiden.
De planten zal ik zaadloos vermenigvuldigen
en het zaad van stieren zal ik opvangen.
Zo zal geen kalf geboren worden buiten mijn wil.
Aldus geschiedde. En de mens zag dat het goed was.
Weer werd het avond en morgen: de vijfde dag.

De mens sprak: van de wieg tot aan het graf
zijn dieren en planten gehoorzaam aan mij,
maar in het zaad dat zij verspreiden
huist de anarchie. Het mengt zich naar eigen aard
en waait de tuin uit. Ik zal het zaad openbreken
en veranderen. Het zal míjn zaad zijn. En het zaad
van dit zaad, en alles wat groeit uit dit zaad, alles
zal van mij zijn, van generatie op generatie.
Aldus geschiedde. En de mens zag dat alles,
wat hij gemaakt had, zeer goed was.
Zo werd het avond en morgen: de zesde dag.

Nu was de tuin van de mens voltooid.
En toen hij op de zevende dag al het werk zag,
dat hij verricht had, rustte hij uit. Hij rustte uit
en keek uit over zijn tuin, terwijl hij pitloze druiven at.
Hij dronk melk van koeien met ontstoken uiers.
Hij zag kale kippen en varkens met afgebeten staarten.
Hij zag de bijen bij zwermen sterven in zijn tuin.
Lang keek hij om zich heen. En hij zag - Goed,
zei hij. Goed. Het was het experiment waard.
Jammer. Helaas. Morgen begin ik opnieuw.
Maandag. De derde week. Het is nog altijd lente.

Nog een link naar Alexis zijn site en zijn mening over Gentech en Monsanto.
http://www.alexisderoode.nl/stopmonsanto.html

ER roert zich in het Debat!


Schitterende foto van Jan Willem bij artikel Resource op de Marconistrip (foto Michel Mees)

Jan Willem van der Schans, "actie-onderzoeker" bij WUR-LEI en lid van Eetbaar Rotterdam heeft recentelijk 2 bijdragen geleverd aan het Stadslandbouw/ Food-miles debat in het WUR-blad Resource en bij Foodprint op het innovationfoodblog.

Hieronder vind je links naar beide bijdrage

Artikel Resource: Boeren in de Stad

You Tube filmpje Trends in Food Blog nav afsluiting Foodprint tentoonstelling

maandag 31 augustus 2009

Groenpas voor Eetbaar Rotterdam


Biologische speciaalzaken introduceren groenpas voor belastingvrij winkelen

Op vrijdag 4 september as. neemt Bas de Groot als Lid van Eetbaar Rotterdam en stadsboer in spe en eerste Nederlander de Groenpas in ontvangst bij de Feestelijke aftrap van dit initiatief bij de Groene Passage in Rotterdam

Op 5 september is de Groenpas voor elke klant te verkrijgen!

De groenpas is een initiatief van de Stichting Promotiebureau Biologische Speciaalzaken, waarin winkeliers en groothandels samenwerken om te zorgen dat winkeliers en consumenten elkaar de komende jaren gaan helpen om de markt voor biologische producten verder te laten groeien. Met de groenpas kan de verduurzaming in de keten op het gebied van transport en energieverbruik worden versneld, evenals de introductie van nieuwe smaakvolle rassen en gezonde producten uit de eigen omgeving.

Het concept van de groenpas is eenvoudig: Voor een bedrag van 100 Euro per jaar krijgt de consument .‘belastingvrijkorting’ Dat betekent 6% korting op alle producten in de deelnemende winkels. Dit percentage staat symbool voor de BTW die de winkelier op dit moment moet afdragen aan de omzetbelasting, terwijl biologische productie het milieu nauwelijks belast. Met deze kortingsactie willen de winkels ook een signaal afgeven naar de politiek om de oproep van Biologica en maatschappelijke organisaties als Natuur en Milieu en Milieudefensie te volgen en de BTW op biologische producten af te schaffen.

De winst voor consument en winkelier van de groenpas is dat de winkelier voor zijn investeringen niet naar de bank hoeft en het rentevoordeel middels kortingen teruggeeft aan de klant. Twee keer voordeel dus: de winkelier kan extra in duurzaamheid investeren dankzij de bijdrage van de consument en de klant heeft al gauw een beter rendement voor zijn/haar geld dan bij de bank en kan daardoor vaker en goedkoper biologische producten kopen.
Als welkomstkado ontvangen deelnemers aan de groenpas de bestseller van Michael Pollan: ‘Een pleidooi voor echt eten’ met eenvoudige regels voor gezond eten, zoals ‘Eet nooit iets wat je grootmoeder niet als voedsel zou herkennen’.

Groene Passage zal een deel van het met deze actie verkregen bedrag investeren in de activiteiten van Eetbaar Rotterdam om agrarische productie in Rotterdam te starten.

Eerste Hulp bij Composteren voor Rotterdamse Oogst


Eetbaar Rotterdam vraagt u om de handen uit de mouwen te steken
beste stadslandbouw geïnteresseerden,

AS. Zaterdag 5 september gaat Eetbaar Rotterdam aan de slag met het maken en vullen van compostbakken voor de stand van Eetbaar Rotterdam op het Rotterdams Oogstfestival. Dit zal plaatsvinden te Rotterdam-Blijdorp.
Op deze locatie zullen de bakken tijdelijk staan, waarna ze op 18 september zullen verhuizen naar het Heemraadsplein, de locatie van het festival.

In deze 2 weken zal ik de gemaakte hoop meerdere malen omzetten, zodat het composteringsproces al goed op gang is, waarna op het festival compostwormen dit mogen afmaken.
De overige bakken worden op het festival gebruikt om gft afval, houtsnippers en dierlijke mest van de locatie van het festival op die dag op locatie te composteren.

Als je komt helpen ,wat kan je dan meenemen:
-handschoenen
-veiligheidsbril
-snoeischaar
-gft materiaal (ongekookt en zonder sauzen etc) resten van je plaatselijke groentenboer
-vers gemaaid gras
-snoeiafval
-dierlijke mest (konijnenhok incl. stro, maar geen kattenbak inhoud)
-hamer(s)
-nijptang
-riek (hooi of spitvork)/ schep (bats)
-pallets ea. houten latten

Voor een klein hapje en drankje wordt gezorgd.

Start om 14.00 en het zal duren tot 18.00
doel is minimaal 2 compostbakken te maken en er 1 te vullen.
(C/N =30/20 op 1)

Mocht je mensen weten die dit leuk vinden, vraag dan of ze meegaan.
Eetbaar Rotterdam kan alle hulp gebruiken (ook tijdens het festival)

Voor meer informatie en opgeven/ locatie kan je contact opnemen.
info.walden21@gmail.com
06 28 18 77 95


Met vriendelijke groet,

Bas de Groot

Lid - Eetbaar Rotterdam

06-28187795
info.walden21@gmail.com

donderdag 27 augustus 2009

Opendag Warmonderhofbedrijven

OPENDAG BD-BEDRIJVEN 30 AUGUSTUS

De vier BD bedrijven van Warmonderhof houden opendag op zondag 30 augustus 2009. Op deze dag is iedereen welkom, van consument tot aspirant leerling. Het is vooral een landbouw-praktijk doe-dag, waarop je prima de sfeer van Warmonderhof kunt ervaren. Voor meer informatie:


klik hier en door op open-doe-dag

In september van dit jaar start er met de Warmonderhofopleidingen als Penvoerder een KIGO (Kennis Innovatie Groen Onderwijs) stadslandbouw waar Eetbaar Rotterdam als Vragende partij bij betrokken is.

zie 1, 2 & 3

woensdag 26 augustus 2009

Bijen doen het goed in de stad

beesparis1.jpgPhoto by Franco Zecchin. Stadsimker in Parijs
Is de stad de redding van de bijen? Terwijl langzamerhand meer bekend wordt over de oorzaken van de toegenomen bijensterfte wereldwijd (die ook Nederland zorgen baart) , blijkt dat bijen het in de stad erg goed doen, zoals projecten in Parijs, Los Angeles en in Vancouver laten zien.


Logo R’damse Oogst Festival
18 & 19 september, Heemraadsplein, Rotterdam
Rotterdamse Oogst Festival

Een cultureel culinair feest van boeren en buren.


Het Heemraadsplein verandert tijdens het Rotterdamse Oogst festival in een grootstedelijk boerenerf met een bonte mix van het beste en lekkerste dat regio en stad elkaar te bieden hebben. Ambachtelijke en biologische producten van boeren en smaakmakers uit de stad, (zoete) smaken uit de wereldkeuken, eetbelevenissen als het Rotterdamse Oogst Diner, verschillende smaak- en kookworkshops, oogstkunst en boerendesign. Toegang is gratis.

Illustratie

Met film (Made in Detroit) en borrel op vrijdagavond.
Een boeren-en burenmarkt met zo’n 40 kramen vol ambachtelijke en biologische producten uit stad en regio.
Smaken uit de Rotterdamse wereldkeuken in proeverijen (Rotterdams gedistilleerd in cafe Vanouds), workshops (pesto’s maken van onkruid met Caroline Zeevat) en demonstraties (amsoi pekelen, geheime kruidenmixen van Rotterdamse chefs).
Smaakvertellingen (Linda Roodenburg en veel meer) en diverse live muziekoptredens door jong Rotterdams talent.
Kunstenaars en vormgevers (De kleur van groente door Raw Color, Mobiele kruiden apotheek van Annechien Meier, realistisch boerderijkleurplaten van Christien Meindertsma).
Speciaal voor de kinderen: (Eefje Wentelteefje, Pluk en Proef, Melk een koe!) Zaterdagavond wordt het festival afgesloten met het eerste Rotterdamse Oogst diner.

Kijk voor het volledige programma op: www.rotterdamseoogst.nl

Het Rotterdamse Oogst Festival wordt mede mogelijk gemaakt door: Delfshavense duiten (Deelgemeente Delfshaven), VSB Fonds, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, DCMR, Stichting Volkskracht, Rabobank Rotterdam, Ministerie van LNV, Van Leeuwen Van Lignac, Rotterdam idee( SBAW) , Ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg, Rotterdam Festivals, Dienst Kunst en Cultuur Gemeente Rotterdam.

vrijdag 21 augustus 2009

Laatste Weekend Foodprint Tentoonstelling


Hugo Schuitemaker
kunstenaar, innovatieve visdistributie 'Zeeliefhebbers' (zie foto hierboven/ bron blog FP Stroom))


Zondag as. wordt de Foodprint tentoonstelling van Stroom Den Haag op een feestelijke wijze afgesloten.
Dus voor ieder die nog niet is geweest de laatste kans om dit te gaan zien.
Van 15.00- 17.00 is er naast de tentoonstelling nog een programma, waar ook "onze actie Onderzoeker en lid van Eetbaar Rotterdam" Jan Willem van der Schans een belangrijke rol speelt.

Meer informatie over dit programma
link hier

Vis 'n Chips: feestelijke afsluiting van de Foodprint tentoonstelling!
Zondag 23 augustus 2009
Tentoonstelling: vanaf 12:00 uur
Speciaal programma vanaf 15:00 uur
Entree: € 5,-
Aanmelden via: foodprint@stroom.nl
Locatie: BINK36, Binckhorstlaan 36, Den Haag


Mocht u niet kunnen de Foodprint Manifestatie duurt nog tot december 2010.
Van verdere activiteiten zullen wij u via dit blog van op de hoogte houden.

maandag 17 augustus 2009

Agriculture 2.0 - Stadslandbouw als investeringskans

Via de uiterst interessante Doors of Perception Mailinglist van John Thackara (meld je hier aan) werden we geattendeerd op een bijeenkomst op 17 september in NewYork waar duurzame agrarisch ondernemers worden voorgesteld aan potentiele investeerders. Onder de uitverkoren start-ups 'urban farmers' als SPIN-Farming en BrightFarm Systems.
Uit de nieuwsbrief van Thackara:
IS URBAN FARMING THE NEW DOT COM?
Emergency appeals are not a long-term solution to Mud Baron's situation - nor to myriad other social programmes for which government funding is collapsing. In the US, a first response has been to start a business to fill the gap. A September event in New York, Agriculture 2.0, will introduce alternative agriculture entrepreneurs to investors. Organizer Roxanne Christensen (medeoprichter van SPIN-Farming, PdG) says innovators are developing profitable models for sustainable alternatives to industrial agriculture that "can help create a post-industrial food system that is less resource intensive, more locally-based, and easier to monitor and control". The perkily-named start-ups include BrightFarm Systems, SPIN-Farming, Virtually Green, Aquacopia, NewSeed Advisors.
17 September, New York City.

donderdag 13 augustus 2009

Goedemorgen Nederland "Boeren in de Stad"

Op Vrijdag 31 juli heeft Bas de Groot van Eetbaar Rotterdam een interview gehad met Marielle Beers verslaggever van het KRO Programma Goedemorgen Nederland op de Marconistrip. Een verkorte weergave van dit interview is onderdeel van de Serie "boeren in de stad" waar de uitzending over Eetbaar Rotterdam de laatste aflevering van is.


Afl. 1: Stadsboerderij Almere


Beluister dit fragment (10-08-2009)

Sinds 1996 hebben Tineke van den Berg en Tom Saat een biologische boerderij in Almere. In de recreatiegebieden rondom de stad telen zij hun peultjes en aardappelen en tijdens het schooljaar leren ze stadskinderen waar de melk vandaan komt. De koeienstal staat daarom ook altijd open voor bezoekers, waaronder ook verslaggever Marielle Beers.


Afl. 2: Varkens in de stad


Beluister dit fragment (11-08-2009)

We zijn vergeten waar ons eten vandaan komt. Met de manifestatie Foodprint herinnert kunst en architectuurcentrum Stroom ons er aan dat karbonade varkensvlees is. .. Door een varkenshouderij te bouwen in Den Haag komen mensen weer in contact met de bron van voedsel.


Afl. 3: Lokale producten

Beluister dit fragment (12-08-2009)

Je kunt in de supermarkt gewone producten kopen of biologische. Als het aan Drees Peter van de Bosch en Willem Treep ligt komt daar binnenkort nog een variant bij: het lokale product. De twee oudwerknemers van unielever startten twee maanden geleden met hun bedrijf Willem en Drees. Inmiddels liggen er in Amersfoortse supermarkten kistjes met lokale aardappels, kersen en spercieboontjes. Vanmorgen stonden ze nog op het land van boer Gert Verweij.

Afl. 4: Eetbaar Rotterdam


Beluister dit fragment (13-08-2009)

Stadsboerderijen zijn in opkomst. Vaak gaat het dan om een uitgebreide kinderboerderij waar veel aandacht is voor zorg en educatie. Maar in Rotterdam gaan ze het anders doen. Onder de naam Eetbaar Rotterdam zetten stadsbewoners van diverse pluimage zich in voor hoogwaardige akkerbouw midden in de stad. Een van hen is Bas de Groot en hij neemt Marielle Beers mee naar zo’n potentieel stukje bouwgrond...

vrijdag 7 augustus 2009

Het land van Kok

Nav de documentaire die ik gisteravond op Nederland 2 heb gezien, blijkt dat Het verhaal van de Familie Kok nog meer te maken heeft met stadslandbouw dan van tevoren aangenomen.
zie uitzending gemist

De Maatschap Kok wordt sinds de jaren 60 langzaam aan omgeven door woningbouw van de Gemeente Amersfoort.
Paradoxaal genoeg zijn er diverse grote steden die Landbouw in en rond hun stad aan het stimuleren zijn. Amersfoort daarentegen wil de grond van de Familie Kok voor woningbouw gebruiken. Iets wat aan het eind van de Documentaire uiteindelijk via een verkoop aan een projectontwikkelaar, maar met de afspraak nog 25 jaar te kunnen boeren lukt.

De gemeente Amersfoort pakt hier terug op oude plannen die al sinds de jaren 60 gemaakt zijn. Ondertussen leven we in een nieuw millennium, waar er op een nieuwe manier naar landbouw en voeding in relatie tot de stedelijke omgeving wordt aangekeken. "Amersfoort; misschien weer eens je plannen heroverwegen?!"

Nog een aardig punt in de documentaire is het Omega 3 en 6 verhaal in de biologisch dynamische melk en het bezoek van de meer van Campina. Hierna is er een kort shot van de reclame van Campina op de tv, waar hier op wordt teruggegrepen.
Het Gangbare antwoord op het Omega 3 & 6 verhaal van Boer Kok is het bijvoeren van koeien met lijnzaad/olie en visolie, maar dat is weer een ander verhaal......
Onderzoek Louis Bolk "meer goede vetzuren in biologische melk"

De Documentaire is overigens voor 15 euro te bestellen bij de filmmakers via een mail: schoonhovenprod@zonnet.nl of per post Crocusstraat 12, 3812 WH Amersfoort

dinsdag 4 augustus 2009

Boer Kok

Donderdag 6 augustus as. wordt er bij Holland Doc op Nederland 2 de documentaire "de kleine oorlog van Boer Kok" uitgezonden. Om 22.45.

Boer Kok is een van die boeren die vanuit zijn overtuiging (soms tegen beter weten in) vasthoudt aan zijn keuzes.

Zo was en is hij tegen het injecteren van mest in de grond.
Eind jaren 90 werd dit verplicht ivm ammoniak en CO2 uitstoot. Veel van de machines die hier toen voor werden gebruikt injecteerden dit op dusdanige wijze in de grasmat dat de grasmat afstierf als ook het bodemleven.

Boer Kok reedt zoals altijd de potstalmest over het land uit. Wat goed is voor het bodemleven.
Oa door mensen als hij blijft de discussie levendig en getoetst aan de werkelijkheid.

Waarom dit bericht op een stadlandbouwblog ?!

Naar verwachting zal stadslandbouw ook tegen wet -en regelgeving oplopen die landbouwactiviteiten in een stedelijke omgeving bemoeilijken, laat staan nieuwe innovatieve vormen. Ook dit vraagt dus geduld en doorzettingsvermogen.

Bij deze spreek ik de wens uit; dat ook wij (stadslandbouwers) enige boeren koppigheid en lange adem kunnen opbrengen om te realiseren waar we van overtuigd zijn dat goed is.

In ieder geval; Ga dit zien!

Link naar Holland Doc

woensdag 29 juli 2009

Tilburg Food Strategy

Wat ze overzee in de VS, Canada en Londen kunnen, kan ook in Nederland.
Simone Plantinga Studente aan de WUR gaat hier onderzoek naar doen voor de Brabantse Milieu Federatie.
Zie Persbericht onder:

Tilburg, 29 juli 2009

VOEDSEL LIJMT VERSNIPPERT BELEID


Studente Simone Plantinga gaat, in opdracht van de Brabantse Milieufederatie en in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een integraal voedselbeleid in de Provincie Noord-Brabant. Ze voert dit onderzoek uit in het kader van haar afstudeerscriptie aan de Wageningen Universiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende fases van juli tot en met december 2009.

Voedsel biedt een interessante ingang voor beleidsintegratie. Niet alleen raakt onze moderne voedselvoorziening aan verschillende beleidsterreinen, waaronder landbouw, transport en infrastructuur, natuur, milieu en gezondheid. Maatschappelijke problemen met voedsel gaan vaak ook verder dan een enkel beleidsterrein. Overgewicht is bijvoorbeeld gerelateerd aan gezondheid, maar raakt bovendien aan educatie en de beschikbaarheid en samenstelling van ons voedsel. De huidige sectorale insteek van overheidsinstanties biedt weliswaar altijd duidelijkheid over waar en bij wie de verantwoordelijkheid ligt, maar dreigt als geheel toch vaak onsamenhangend te blijven en suboptimaal. Voor duurzame ontwikkeling is echter juist een integrale aanpak geboden bij de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Voedsel kan daarbij een verbindende rol spelen. Ondanks de complexiteit van het moderne voedselsysteem en het gebrek aan betrokkenheid van velen daarbij is er immers een grote gemene deler die ons allemaal verbindt: iedereen eet, liefst elke dag weer opnieuw.

Door een literatuuronderzoek te doen en door het voeren van interviews met diverse partijen hoopt Simone een voorstel te ontwikkelen waarmee een stad als Tilburg aan de slag kan om een voedselbeleid op te zetten dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Het onderzoek wordt in december afgesloten met een publieke presentatie in Tilburg.

Als belangrijk voorbeeld maakt Simone gebruik van het in de VS en Canada beproefde concept ‘Food Policy Council’ (FPC). Binnen Europa zet Londen de toon sinds enkele jaren met een eigen voedselstrategie. Het is een aanpak die ook bij enkele Nederlandse steden voorzichtig navolging vindt. Een FPC is een breed maatschappelijk netwerk of platform waarin verschillende prominente personen plaatsnemen die belang hebben bij een goed ontwikkeld regionaal voedselsysteem. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de gezondheidsector, landbouw, natuur- en milieuorganisaties, bestuurders, ambtenaren, voedselverwerkende bedrijven, transportsector, horeca en consumenten. Het samenbrengen van verschillende meningen en ideeën over voedsel in een transparante omgeving leidt tot duurzame en maatschappelijk gedragen oplossingen voor een breed scala van vraagstukken die gerelateerd zijn aan onze stedelijke voedselvoorziening. Een FPC kan daarmee als brug fungeren tussen verschillende partijen en maatschappelijke initiatieven en de overwegend sectoraal ingestelde overheid. Een succesvol voorbeeld is de in 1991 opgerichte Toronto Food Policy Council in Canada.

De Brabantse Milieufederatie wil op het terrein van dit soort innovatieve benaderingen een initiator zijn en een stimulerende rol vervullen. Voor de Provincie Noord-Brabant geldt dat dit onderzoek aansluit bij een veranderende kijk op maatschappelijke sturing en beleidvorming. Tijdens dit onderzoek wordt Simone begeleidt vanuit de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, de BMF en de Provincie Noord-Brabant.

vrijdag 17 juli 2009

Will Allen in Trouw


Vandaag staat in de Trouw een artikel over Will Allen en over Paula Sobie die te gast waren op het Foodprint-Symposium in Den Haag en de dag erna in Rotterdam hun verhaal hielden op een bijeenkomst in Rotterdam georganiseerd door Eetbaar Rotterdam in samenwerking met het LEI.
ER en LEI namen ook het initiatief voor een excursie door het Westland met Allen en Sobie .

Artikel over Allen in de NY Times hier
Eerdere berichtgeving over Allen op deze blog hier
Foto's van Paula Sobie op Foodprint hier
Interviews op Foodprint met onder andere Allen op de VPRO-blog Eeuw van de stad
Eerdere artikelen over stadslandbouw in Trouw hier

dinsdag 14 juli 2009

Bolvormige stadskas

Op inhabitat.com is weer een mooi voorbeeld van hoe architecten bezig zijn met de toekomst van stad en wat dit voor invloed heeft op onze voedselvoorziening. Een Zweeds-Amerikaans bedrijf, Plantagon, heeft een bolvormige kas in ontwikkeling waarin een hellingbaan ligt die als landbouwgrond gebruikt kan worden. Volgens hun woorden zou elke kas zichzelf terug kunnen verdienen met de opbrengst die gemaakt wordt met de groenteteelt.

Ze vertellen nergens hoe het systeem werkt, maar met behulp van ingenieursbureau Sweco zouden alle kinken uit de kabel moeten zijn. In slechts drie jaar tijd zouden ze een eerste boerderij willen hebben staan. We zijn benieuwd!

vrijdag 10 juli 2009

Landbouw & Zorg natuurlijk in de Stad

Opleiding voor (stads)zorgboer

Stadslandbouw kan vele diensten aanbieden. Een van die diensten is (arbeidsmatige) dagbesteding voor mensen met een zorg- of hulpvraag. Deze diensten zijn beter bekend onder de naam zorgboerderij.
De stad leent zich hier natuurlijk uitstekend voor. Vanwege de grote concentratie aan mensen is de concentratie van de doelgroepen aan wie deze diensten aangeboden kunnen worden dan ook groot. Tevens is een van de struikelblokken binnen de Landbouw & Zorg het vervoer naar de boerderij. In een stad met vele mogelijkheden van transport en kortere afstanden is dit probleem snel overwonnen.

Op verschillende stadsboerderijen in Nederland worden deze diensten dan ook aangeboden, maar ook kleinere initiatieven.

kijk maar op hun sites.
Caetshage
Genneperhoeve
Mens en Tuin

Nu vraagt het werken met deze groepen nog al wat van je als ondernemer.
Daarom wordt er op meer plekken in Nederland de opleiding tot medewerker/ondernemer agrarisch zorgbedrijf aangeboden.

Ondergetekende werkt als regio coördinator voor de Warmonderhofopleiding in de regio Groene Hart. Welke de opleiding in 2010 op 4 locaties wil gaan aanbieden.

Meer informatie over deze opleiding en de locaties waar de warmonderhof deze aanbiedt vindt u op
www.warmonderhof.nl

vrijdag 3 juli 2009

Zelfetende Tafel


Bij deze de eerste bijdrage van John Bosma, die vanaf nu regelmatig zal berichten over design en aanverwante zaken op het gebied van stedelijke landbouw en voedselvoorziening :

Een visie van duurzaamheid is, dat meubels zo lang mogelijk mee gaan. Op deze manier verspillen ze minder grondstoffen en energie. Ate Atema van Atema Architecture uit New York betwijfelt hardop of die filosofie de juiste weg is naar eco-verlichting. Deze Zelfopetende tafel ((Auto-Cannibalistic Table) is bedoeld als tijdelijk object. De tafel is gemaakt van eierdozen welke met meellijm op elkaar geplakt zijn. De tafel is vervolgens beplant met kruiden. Deze kruiden kunnen worden geoogst terwijl ze nog groeien. Op deze manier kan er gegeten worden waar ook gegroeid wordt en geoogst. Het is de bedoeling dat de planten de tafel weg eten.

De in Nederland geboren Ate verteld dat in de natuur, middelen constant onderhevig zijn aan recycling middels composteren en zich daarna opnieuw vormt. Door mensen gemaakte objecten in het verleden en het heden proberen deze cyclus tegen te houden. In plaats van statische aanwezigheid, de Zelfetende Tafel omhelst het feit dat de natuur in een oneindige cyclus bevindt van hergebruik van materie en energie.

De tafel maakte deel uit van de InDisposed exhibition in Studio-X te New York City ( curatoren: Jen Renzi en Dan Rubinstein) en zal binnenkort worden geëxposeerd op de InDisposed exhibition te Los Angeles.

Ate Atema (www.atemanyc.com/ )
Zelfetende Tafel (Auto-Cannibalistic Table) (2009)
Van 24 juni t/m 10 juli geëxposeerd op de InDisposed exhibition te Los Angeles, USA.
http://indisposednyc.com/

zaterdag 27 juni 2009

Foodprint Den Haag. Paula Sobie. Vrijdag 26 juni
Paula Sobie haar presentatie over Spin- Farming bij Foodprint
(later meer)

Bezoek aan het Westland met Will Allen & Paula Sobie. donderdag 25 junibij Bijo

Bij Fieldlab/demokwekerijLater volgt de tekst bij deze foto's

Ipv tekst een link naar de VPRO Blog "eeuw van de stad waar een intervieuw met Will Allen is te horen.

link

dinsdag 23 juni 2009

Nog enkele dagen: Will Allen in RotterdamLezing Stadslandbouw. Urban farming as business concept
Met gastspreker Will Allen, onderscheiden ondernemer en pleitbezorger stadslandbouw , Milwaukee Wisconsin USA.
Will Allen is oprichter en Chief Executive Officer van Growing Power.

Lokatie: Rotterdam, gebouw dS V, Galvanistraat 15, 3029AD, Routebeschrijving
Datum en tijd: 27 juni 2009 in 14:00 tot 16:00/17:00
Kosten deelname: €20 per persoon (studenten gratis), contant te voldoen.
Inschrijven is noodzakelijk en kan door een ingevuld inschrijvingsformulier per e-mail te sturen naar stadslandbouw@wur.nl.


voor meer informatie ga naar;
www.stadslandbouw.wur.nl
en
vorige artikelen op het stadslandbouwblog over Will Allen en Growing Power
-1& 2

Eetbaar Rotterdam krijgt een Lintje
Ja, We hebben een lintje gekregen. Een Groene wel te verstaan.
Deze gekregen van Groen Links raadslid Arno Bonte van de gemeenteraad van Rotterdam bij onze vergaderlocatie het-portaal , vanwege onze inzet voor duurzaamheid en het bevorderen van de groene ruimte in de stad.

Ondanks dat dit het 2e jaar is dat het groene lintje is uitgereikt, zijn we al in goed gezelschap. Vorig jaar viel deze eer oa. te beurt aan Ivo Opstelten.
Wij zijn dan ook aangenaam verrast met dit eerbetoon.

Wij zijn blij dat Groen Links de kwaliteiten van stadslandbouw voor een stad als Rotterdam herkent. Wij hopen dat wij meerdere politieke stromingen van deze kwaliteit kunnen overtuigen.

Nieuwsberichten over dit nieuwsfeit
Megastad FM
-groente vak
-twitter

maandag 15 juni 2009

Will Allen: Lezing Stadslandbouw. Urban farming as business concept


Lezing Stadslandbouw. Urban farming as business concept


Met gastspreker Will Allen, onderscheiden ondernemer en pleitbezorger stadslandbouw , Milwaukee Wisconsin USA.
Will Allen is oprichter en Chief Executive Officer van Growing Power. Op YouTube verhaalt Will Allen over zijn organisatie.
De lezing bestaat uit een introductie door dr. Jan-Willem van der Schans, korte presentaties van dS V en BAM Vastgoed en een vol uur Will Allen. Vervolgens is er alle ruimte voor debat. Daarbij is er voor het publiek gelegenheid tot het stellen van vragen.

De focus van de lezing is de praktische uitwerking van een stadslandbouw business concept. Vragen die daarbij de revue passeren zijn: hoe werkt het in de Verenigde Staten? Is stadslandbouw commercieel haalbaar in Nederland?

Lokatie: Rotterdam, gebouw dS V, Galvanistraat 15, 3029AD
Datum en tijd: 27 juni 2009 in 14:00 tot 16:00/17:00
Kosten deelname: €20 per persoon (studenten gratis), contant te voldoen.
Inschrijven is noodzakelijk en kan door een ingevuld inschrijvingsformulier per e-mail te sturen naar stadslandbouw@wur.nl. (zie link onder)

Meer infomatie en inschrijfformulier kunt u vinden op:http://www.stadslandbouw.wur.nl/NL/

Organisatoren: LEI (dr. Jan-Willem van der Schans) & Eetbaar Rotterdam (Bas de Groot)
Sponsers: BAM Vastgoed, dS V, Taskforce Multifunctionele Landbouw, Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Bas de Groot
Walden21
Advies, ontwerp, scholing & uitvoering
zorg- en stadslandbouw
belevings- en ontwikkelingsgroen
010 467 24 90
06 2818 77 95
info.walden21@gmail.com


Dr. Jan Willem van der Schans
Strategie en Verandering
Landbouw Economisch Instituut
Postbus 29703
2502 LS Den Haag
T: 070 3358206
F: 070 3358198
M: 06 41507365
jan-willem.vanderschans@wur.nl

donderdag 4 juni 2009

DIY stadslandbouw in Rotterdam Deel 1.


Pannenkoeken van Jan’s Stadsakkertje

In de jaren negentig kwam ik in Overschie in ’n huis van de woningstichting te wonen, het was de eerste keer dat ik ’n tuin in mijn beheer had. Natuurlijk moest daar iets in komen. Mensen werken voor de kost heet het, en wat is dan directer voor de kost werken dan het zelf te zaaien in de bodem die je ter beschikking staat. Zo gezegd, zo gedaan. ’n Korenveld van 3,5 bij 3,5 meter was het resultaat nadat ik ’n zakje tarwe-zaaigoed gekocht had bij de reformwinkel en dat in de omgespitte grond had uitgezaaid. Het werd niet als zaaigoed aangeboden maar het groeide toch goed. Bij “de Waart” aan de Nieuwe Binnenweg kocht ik ’n hand-graanmolentje en nadat ik de korenaren met ’n huishoudschaar geoogst had wreef ik de zaden tussen mijn handen uit hun kapsels waarna de losse vliezen weggeblazen konden worden. De opbrengst was ongeveer 3,5 keer het gewicht dat ik uitgezaaid had. Ik heb het graan gemalen en gezeefd met twee huishoud zeven met een verschillende maaswijdte en het resultaat was een prachtig witte
Bloem die zich uitstekend liet bakken tot pannenkoek. Wat vrienden die, net als ik, in de stad opgegroeid waren kwamen graag pannenkoek eten en dat is ’n traditie geworden die we, nu nog, ieder jaar herhalen afwisselend op verschillende adressen.

Jan J.P.Carlier

(ER; dit is een eerste artikel in een serie van 2 nav een inzending over de stadslandbouw activiteiten van Jan. ER nodigt anderen ook uit om hun DIY ervaringen met ons te delen. Interessante teksten worden geredigeerd en geplaatst op dit blog)

E-mail: eetbaarrotterdam@het-portaal.net