maandag 22 december 2008

ER Diner deel 1 : Educatieve Tuin Vreelustweg

Waar haal je de locale ingredienten vandaan voor een stadslandbouwdiner? Deel 1 van een serie.

Op educatieve tuin Vreelust wordt elk najaar een pompoenfeest gehouden met schoolkinderen, waarbij ze lampions maken, pompoensoep koken en eten en een wedstrijd houden wie de grootste pompoen heeft. Omdat er meer dan genoeg pompoenen waren konden wij er een paar krijgen voor de soep in ons stadslandbouwdiner.

Educatieve tuin Vreelustweg (voorheen Horvathweg) is een van de 16 educatieve tuinen die de afdeling Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam beheert en is een van de twee schooltuinen in Delfshaven (de andere is de tuin aan de Essenburgsingel, de oudste schooltuin van Rotterdam). De tuinen zijn opgezet om kinderen te laten zien en beleven hoe je groente verbouwt. Ook is er ruimte voor vijftig-plussers om tegen een geringe vergoeding te tuinieren. Daarnaast worden er publieksactiviteiten georganiseerd zoals recentelijk Wereldtuinen.

In het boek “De Schooltuin - 100 jaar schooltuincultuur in Nederland” van Gina Kranendonk, schrijft Tom van Wanum, projectleider Schooltuinen Delfshaven: “Tuinieren in schooltijd is een ijzersterke formule om kinderen zowel kennis op het gebied van natuur en milieu als andere vaardigheden bij te brengen.” Kinderen leren dat je iets moet doen als je iets wil bereiken, zoals een goede oogst. Ze leren planten en dieren te waarderen en elkaar te helpen. Voor kinderen en ouderen is tuinieren gezonde lichaamsbeweging. Elke week bezoeken 400 schoolkinderen de tuin, vaak lopend van school.

Voor meer info over de educatieve tuinen zie de website van de gemeente.

maandag 15 december 2008

event: TransAgriculture

LIFE & ART 1: TransAgriculture (program)
date: 19 Dec 2008 10:00-17:30
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
admission: 20,00 [stud. 15,00] incl. lunch
reservation: v2@v2.nl

This event will be streamed live at http://live.v2.nl/Life & Art is a new program series at V2_ focused around the intertwinement of art and life. Asking whether art can be lived or a life can be art takes on a new meaning in an age of genetic technology, financial crisis and living art. TransAgriculture is a one-day manifestation featuring penetrating introductions to the field, lectures on guerrilla and avant-gardening, and bioart forms. Come to the kickoff of the Life & Art series on 19 December during Life & Art 1: TransAgriculture, 10:00am-5:30pm.

vrijdag 5 december 2008

Ken Yeang in Rotterdam: voedselproductie in gebouwen

Ken Yeang was dit voorjaar te gast bij Re-Inventing Rotterdam. Zijn 'bio-climatic skyscraper' introduceert de rijkheid en complexiteit van eco-systemen in hoogbouw ten dienste van de mensen die er wonen en werken; een hoogbouw die net zo prettig is om te verblijven als een groene woonwijk. Voedselproductie in gebouwen speelt hierbij een belangrijke rol omdat dat de kans biedt kringlopen te sluiten en afval- en milieuproblemen te voorkomen. Naast zijn praktijk als architect doet Ken Yeang al ongeveer 30 jaar onderzoek naar dit onderwerp.

Bekijk een verkorte versie van de lezing en aansluitende discussie hier op Antenne TV.
BIFP (building integrated food production) wordt specifiek genoemd na ongeveer 10 minuten.

maandag 1 december 2008

EETBAAR ROTTERDAM gelanceerd!

Tijdens een diner presenteerde EETBAAR ROTTERDAM - expertisegroep stadslandbouw - zich afgelopen week aan haar netwerk en lanceerde zij haar website (waar deze blog onderdeel van uit maakt) . Het initiatief kon rekenen op enthousiaste reacties uit de zaal en oogstte die avond veel nieuwe contacten en ideeën voor vervolgstappen.


EETBAAR ROTTERDAM is een concreet resultaat van het debat 'Stadslandbouw Rotterdam' dat Het Portaal in juli 2007 organiseerde in opdracht van InnovatieNetwerk. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste contacten gelegd tussen de stadslandbouwpioniers in de stad (veelal particuliere initiatieven), de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid en werd de basis gelegd voor de huidige expertisegroep stadslandbouw.

EETBAAR ROTTERDAM stelt zich tot doel de voedselketen weer zichtbaar te maken in de stad. De expertisegroep initieert concrete projecten, verbindt ze aan elkaar en wil een brug slaan naar de lokale en provinciale overheid om een samenhangende stadslandbouwvisie te ontwikkelen. EETBAAR ROTTERDAM levert hiermee een bijdrage aan een duurzame en gezonde samenleving en dicht de kloof tussen stad en platteland.

Stadslandbouw in Rotterdam staat inmiddels op de kaart, zo constateerden wij afgelopen week. Stedelijke diensten bezinnen zich serieus op de kansen van eetbaar groen en zijn bereid experimenten aan te gaan. Het bedrijfsleven ziet een toegevoegde waarde voor hun bedrijfsactiviteiten, producenten en afnemers vinden elkaar en de verschillende particuliere initiatieven zijn blij dat er een platform is waar kennis en kunde gebundeld gaat worden (onder andere middels deze blog).

Een verslag van de avond volgt binnenkort. Hier alvast de indruk van een van de genodigden.

Daarnaast zal in de komende weken onder de titel ER Diner een reeks posts de plekken belichten waar de ingredienten voor het diner vandaan komen (zie hieronder).

dinsdag 25 november 2008

urban guerilla cookingfair

Het Rotterdamse(?) Urban guerilla cookingfair brengt eetcultuur naar de straat.
En drie funky roze gorilla's (het groenjaar op zijn hipst) leggen het nog eens uit: go green gorillaz

donderdag 20 november 2008

Rotterdam Zaait en Oogst

Rotterdam Zaait en Oogst, een feest voor boeren en buren

Rotterdam Zaait een Oogst is een feest waarbij buren uit de stad en boeren uit de omgeving met elkaar en elkaars voedselproducten, gerechten en gewoonten kennismaken. Het feest vindt in het voorjaar en/of najaar van 2009 plaats op het Heemraadsplein in Rotterdam. Het bestaat o.a. uit een markt met kraampjes vol lekkers van boeren, volkstuinders, buurtbewoners en winkeliers. Daarnaast staat het ‘Eerste Rotterdamse Oogst Diner' op het programma,- een streekmaaltijd uit de wereldkeuken, gemaakt met lokale grondstoffen door bewoners en bedrijven uit de buurt- en zijn er workshops voor kinderen ( maar ook volwassenen!) zoals appellollies maken, pizza’s bakken, koeien melken etc.

Rotterdam Zaait en Oogst komt tot stand in nauwe samenwerking tussen Stichting Van de boer, Eetbaar Rotterdam, buurt- en bewonersorganisaties, volkstuinverenigingen, scholen, opbouwwerk, boerencoöperaties, ambachtelijke voedselbedrijven, (Deel)gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties als Rotterdams Milieu Centrum, Slow Food Rotterdam, Vereniging Midden Delfland, en anderen.

Op dit moment is Van de boer bezig met de samenstelling van het programma en de organisatie en fondswerving voor Rotterdam Zaait en Oogst.

Interesse in deelname aan Rotterdam Zaait en Oogst? Stuur een mailtje naar nicole@vandeboer.nl

Rotterdamse Oogst: lokaal eten uit de wereldkeuken

Rotterdamse Oogst, lokaal eten uit de wereldkeuken ( werktitel)

Onder het motto ‘ wat je van dichtbij haalt is lekker’ is Stichting Van de boer in het najaar van 2008 van start gegaan met het project ‘ Rotterdamse Oogst’, lokaal eten uit de wereldkeuken.

In een reeks keukentafelgesprekken en kookateliers ontmoeten melkveehouders, vleesboeren, groente- en fruittelers uit de regio Rotterdam, chef-koks, cateraars, sambalmakers, koekenbakkers en ijscomannen uit de stad. Het project laat ambachtelijke voedselproducenten en voedselverwerkers kennis maken met elkaar, elkaars producten en bedrijven. Rotterdamse Oogst brengt vraag en aanbod van deze partijen rond de keukentafel bij elkaar, met als doel om een inkoop-verkoop combinatie te ontwikkelen. Het tweede doel is nieuwe generatie streekproducten te introduceren: eentje waarbij de smaken in de wereldkeukens van Rotterdam gemaakt worden met lokale grondstoffen. Salsa creola van Westlandse tomaten, mozzarella uit Midden Delfland, Merquezworstjes uit de Hoeksche Waard.

In november en december 2008 vindt een drietal keukentafelgesprekken plaats. In voorjaar 2009 de kookateliers en productproeven van de eerste pilotlijn. Resultaten van Rotterdamse Oogst zullen voor de zomer van 2009 worden gepubliceerd. Het streven is om vanaf het najaar 2009 van start te gaan met Rotterdamse Oogst als voedselketenorganisatie voor boeren en buren en bedrijven en besturen.

Deze eerste pilot van Rotterdamse Oogst wordt mede mogelijk gemaakt door de Taskforce Multifunctionele Landbouw van het Ministerie van LNV.

Interesse in deelname aan Rotterdamse Oogst? Stuur een mailtje naar nicole@vandeboer.nl

dinsdag 18 november 2008

john thackara

this man has a lot of interesting ideas about urban agriculture

Read his blog.

woensdag 5 november 2008

2012 london food

The Capital Growth campaign will offer practical and financial support to communities around London to help more people grow more food, and to have greater access to land and food growing spaces for community benefit. Click on the links in the menu on the left to find out more. Please dig in...

http://www.capitalgrowth.org/

woensdag 29 oktober 2008

Voedsel uit je achtertuin

NBC bericht vanuit Londen over "Food from your backyard". Zie het item hier

urban AAgriculture

Verschillende ontwerpopleidingen zien stadslandbouw als een interessante opgave voor hun studenten. Op de weblog Pruned worden 3 projecten gepresenteerd die stadslandbouw gebruiken als vertrekpunt voor de verbeelding, gemaakt door studenten van de Architectural Association (AA) in Londen:
Farmacy , Aquaculture en King's Vineyard
Verre van doortimmerd als agro-projecten, bieden ze toch een verfrissende kijk op de ruimtelijke kwaliteiten die stadslandbouw kan brengen in de stad.

vrijdag 24 oktober 2008

Kansen voor stadslandbouw in Groene Prachtwijken


Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de 'krachtwijken' en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.
En waarom geen productief groen?
Lees het hele persbericht

Eetbaar Rotterdam in het nieuws

Een presentatie over stadslandbouw door Eetbaar Rotterdammer Jan-Willem van der Schans op de European Eemland Conference is opgepikt door de pers. Lees het persbericht:
"Eetbaar Rotterdam: haal landbouw binnen de stadsgrens"

maandag 13 oktober 2008

Stadskippen

Kippen houden in de stad is in Amerika uitgegroeid tot een beweging:
de 'illicit urban chicken movement'.

zondag 12 oktober 2008

De toekomst van ons voedsel: landbouw of laboratorium?

Wat brengt de toekomst op ons bord? Wordt het ambachtelijk of industrieel vervaardigd voedsel? Wordt het fast of slow? “Ik zou alleen maar eten wat je overgrootmoeder zou herkennen als eten,” zegt de gezaghebbende Amerikaanse journalist Prof. Michael Pollan, auteur van de bestseller The Omnivore’s Dilemma. Als centrale spreker schetst hij in deze uitzending de ontwikkeling van voedsel en voedselproductie in de Westerse wereld en laat hij zien waarom de VS hopelijk níet model staan voor de toekomstige voedselvoorziening in Europa.
Gefascineerd door de vraag hoe we in de toekomst de groeiende wereldbevolking kunnen voeden, gaat regisseur IJsbrand van Veelen op zoek naar de mensen die werken aan het voedsel van morgen. Ligt de oplossing in de traditie, zoals de SlowFood-beweging beweert? Of moeten we vertrouwen op de moderne laboratoria van de voedselindustrie? In deze Tegenlicht een beeldverslag uit de werelden van de traditioneel gerookte prosciutto én de vleesvervangers, van de Chianti Classico én de magere mayonaise die volvet smaakt.

Zie de uitzending hier

leven na de olie piek: stadslandbouw is de sleutel!

Transition Towns

De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2006
in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste
Transition-initiatief. Sindsdien zijn er in heel
Groot-Brittannië al vele tientallen groepen aan de slag
gegaan om ook hun stad of dorp tot een Transition Town te
maken. Het model slaat zo breed aan, dat het nu uitwaaiert
over de hele wereld. Er is inmiddels een breed en veelkleurig
wereldwijd Transition-network
Transition Towns op YouTube

vrijdag 26 september 2008

ecoCity Farm

In Australie zijn ondernemers al bezig met compacte landbouw in de stad. In het tv-programma The New Inventors (al weer uit 2006) presenteren ze hun combinatie van groente- en visteelt. Zie clip
Meer info W: hier

woensdag 10 september 2008

aardkloot

Bekeken door de ogen van de stadsboer ligt de stad er braak bij....
Met deze openingszin begint de site van aardkloot,

http://www.aardkloot.nl

maandag 16 juni 2008

Citycrops / Stadsgewassen

Op http://www.treelz.com/ ben ik gestart met een oogstkaart van gewassen in het openbaar groen. De eerste locaties zijn aangegeven in Rotterdam en Den Haag.
Je kunt ze vinden onder het icoontje voor "Garden" = blaadje.

Ik nodig iedereen uit om de Citycrops/ Stadsgewassen in eigen buurt of stad aan te geven en te beschrijven.

Deze blog gaat over het terugbrengen van de voedselkringloop in de stad en waarom dat interessant is.

Response from Schumacher Ecodesign Group

schumacher_ecodesign@yahoogroups.com wrote:

Hi Paul & all

The best realised example of a transition to sustainable agriculture
that I know of (including a lot of urban and peri-urban agriculture,
apparently) is the example of Cuba and their "special period" in the
1990s following the collapse of the Soviet Union. But I don't have a
really good reference for this, except that there is a documentary
called The Power of Community. ( www.communitysolution.org/ - PdG)

Another good resource is the www.cityfarmer.org website - they're in
Canada and have been working in urban agriculture for 29 years (amazing)
so they probably know all there is to know about the topic.

Robert

Email to Schumacher Ecodesign Group

Hi Robert, Alfredo and group,
I have little to add to your discussion. Except that it is hard to make a transition towards a truly sustainable society in a country that is so well-ordered as the Netherlands. I am trying, though, and today I have a question to the group on the ecological design of city-agriculture.
At the moment I am involved in a work group (consisting of an organic farmer/ therapeut, a restaurant owner/entrepeneur, a communication specialist, an agro-economist, an architect that works with recycling and me as architect/ecological designer) that wants to put (inner)city agriculture on the agenda in Rotterdam, Holland (the city I live in).
We propose a layered strategy with small people-oriented initiatives (showcases focusing on experience and meeting) in the inner city, more food-oriented agriculture with educational aspects around the centre and bigger farms in the perifery of the city. It will be a mix of more or less professional farmers and entrepeneurs and bottom-up initiatives involving local people of all ages.
Also integrated bio-systems could (and should) play a part, although we don't have an integrated bio-farmer in our group. These systems seem to me very suitable for relative high density city areas and could make use of roofs, walls and basements.
I would like to ask the group if any of you know initiatives, prototypes and especially realised projects that can serve as reference or inspiration for city-agriculture in general and integrated bio-systems in particular. To give you some idea of what I mean:
I know Ocean Arks' Intervale Ecopark, of course ( http://www.oceanarks.org/agriculture/ - how is that doing at the moment?)
An overview of some integrated bio-systems by dr. Jacky Foo:
Beer brewery by ZERI / Gunter Pauli: http://www.zeri.org/case_studies_beer.htm
Dream farm based on the work of professor George Chan:
One of the areas we are focusing on is the harbour area. As harbour related activities are moving down river towards the sea (as thing grow bigger) this leaves an area adjacent to the city centre open for new development. Related to this, I am interested in examples of floating agriculture and agriculture using industrial by-products (like spent grain from bear breweries or excess heat).
Finally, the harbour area is polluted so any illuminating thoughts on growing food in an area like that are welcome as well.
Kind regards,
Paul de Graaf

Dream Farm


Vooruitlopend op de discussie alvast het concept van de dreamfarm, een soort Cradlle to cradle farm avant la lettre zonder enige emissie (noch gas noch vast).
Zonder dat ik een technische expert ben zoek ik het dus vooralsnog in een kleinschalige uitwerking van het industriele ecologie gebeuren.
Bijgaande links
JW