woensdag 22 april 2009

Eetbaar wilgenschip in Leiden

Vandaag is Earth Day en in Leiden wordt dat vanmiddag gevierd met de bouw en tewaterlating van een 'wilgenschip' dat stadsnatuur en eetbaar landschap combineert. Uit de uitnodiging:

Woensdag 22 april wordt van 15.30 uur tot 18.30 uur bij het Waaghoofd een Wilgenschip gebouwd en te water gelaten. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wilgenschepen zijn een van wilgentenen gevlochten eiland, waar eetbare planten op worden aangebracht. De wilgentenen vormen wortels die het water zuiveren en helderder maken, zijn een toevluchtsoord voor watervogels en kunnen met eetbare oever- en waterplanten worden beplant. Dit proefproject, het eerste eetbare wilgenschip in Europa, is ontstaan uit het Biodiversiteits Actie Plan Leiden Lekker Groen, en wordt gebouwd door Taco Blom, deskundig op het gebied van permacultuur. Tijdens de bouw zal uitleg worden gegeven aan de bewoners en kunnen bewoners ook meehelpen.

Informatie over het Wilgenschip kunt u inwinnen bij Bessie Schadee, voorzitter van de Stichting IDeeWinkel T 070 51 77 433, bessie.schadee@usa.net en Sjaak van Rijn T 071 513 26 01.

Informatie over het Biodiversiteits Actie Plan Leiden Lekker Groen bij Hannie Korthof, Milieudienst West Holland tel: 071 4083655, Mirte van Daalen, Gemeente Leiden T 071 5165797 of Margje Vlasveld, Stichting IDeeWinkel T 071 5226703

dinsdag 14 april 2009

Community & empowerment: stadslandbouw in de kunst

Naast de productie van landbouwproducten op de plek waar ze nodig zijn biedt stadslandbouw wat wij noemen milieutechnische en sociale spinoff. In de kunst vinden interessante experimenten plaats die die sociale spinoff onderzoeken. In Rotterdam gaat het project Zomerpark Zestienhoven van Gina Kranendonk zijn tweede jaar in, binnen het Foodprint-project van Stroom zal het komende jaar een aantal kunstenaars de wijk intrekken en op dit moment vindt in Amsterdam het project De kok, de kweker, zijn vrouw en hun buurman plaats van Marjetica Potrč en Wilde Westen.

In deze projecten is de moestuin een plek voor ontmoeting en uitwisseling met anderen en met de natuur. Potrč en Wilde Westen noemen hun project "een experiment dat stadslandbouw als middel tot culturele vernieuwing onderzoekt, de actieve betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving wil vergroten en creativiteit, ondernemerschap en ecologisch bewustzijn in de wijk wil stimuleren."

De link tussen stadslandbouw en community building is vanzelfsprekend omdat voedselproductie in de stad de verantwoordelijkheid en zeggenschap over voedsel weer dichter bij de burger brengt. Het biedt ruimte aan kleinschalig ondernemerschap (wat niet hoeft te betekenen dat stadslandbouw een kleinschalig fenomeen is - maar daarover meer in een andere post), aan directe verbindingen tussen de boer en de consument (soms verenigd in een persoon) en stimuleert voedselsoevereiniteit: invloed op wat voor voedsel geteeld wordt en hoe en uiteindelijk op wat je eet. Daarnaast biedt het natuurlijk ook gewoon een activiteit die in zichzelf diep bevredigend kan zijn, alleen of met anderen.

Komende zaterdag 18 april is de housewarming van het project De kok, de kweker, zijn vrouw en hun buurman.

Aanvang 15.30uur. Meeting point: Lodewijk van Deijsselstraat 61

vrijdag 3 april 2009

Ondernemersideeën gezocht voor biodiversiteit

Minister Gerda Verburg van LNV daagt ondernemers uit te komen met ideeën voor innovaties die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Het product of de dienst moet de ondernemer zelf ook geld op kunnen leveren.

De beste voorstellen krijgen de kosten van een haalbaarheidsonderzoek betaald. Vervolgens krijgen de beste haalbaarheidsonderzoeken de kosten van het ontwikkeltraject van de innovatie betaald tot een maximum van €450.000. De ondernemers moeten daarna binnen enkele jaren met het product op de markt komen. Ondernemers kunnen tot en met 19 mei projectvoorstellen indienen.

Een uitgelezen kans om stadslandbouwdiensten en producten te ontwikkelen, lijkt ons. Landbouw in de stad is geen vijand van biodiversiteit maar kan juist een middel zijn om biodiversiteit te versterken. Lees het persbericht van LNV of ga meteen naar de website van SenterNovem voor meer informatie.