vrijdag 27 februari 2009

Public Farm 1

Public Farm 1 is een project van WORK Architecture Company voor het 'Jonge Architecten Programma' van het MoMA en P.S.1. Het bouwwerk was vanaf juni 2008 te zien in de binnenplaats van P.S.1. Naast een stadsboerderij gaf het een buitenruimte voor zomerse activiteiten.P.F.1 is volledig gemaakt van recyclebare materialen, alle benodigde energie komt van de zon en de bevloeiing wordt gedaan met regenwater. De 'akkers' voor groenten, kruiden en fruit zijn geplaatst in kartonnen kokers. Van deze kokers steken een aantal door naar de grond als kolommen, maar het meerendeel vormt een luifel om een schaduwrijke plek te maken. Alle kolommen zijn voorzien van een unieke functie, zoals een oplaadplek voor je mobiele telefoon, een zitplaats of een sapbar bij de boerenmarkt.

Voor meer informatie en foto's zie de website.
Op de website staat ook een geweldig timelapse filmpje van de bouw, zeker het kijken waard!

donderdag 19 februari 2009

Verslag lancering Eetbaar Rotterdam online

Het verslag van de lancering van Eetbaar Rotterdam staat nu op de website van Het Portaal. Download het verslag hier en lees de samenvatting van de levende discussie die ontstond naar aanleiding van de door ons gepresenteerde ideeën voor stadslandbouw in Rotterdam.

Integrating Agriculture Into the Built Environment

Een fraai artikel over stadslandbouw: "Growing Food Locally: Integrating Agriculture Into the Built Environment" op de Building Green website geeft een aardig overzicht van verschillende stadslandbouwontwikkelingen die door Eetbaar Rotterdam met belangstelling worden gevolgd: van stadsvee tot 'integrated systems' zoals aquaponics en stadskassen. Met dank aan City Farmer News.

Groenten kweken in de straat

RIVIERENBUURT - Wie heeft er géén zin in biologische, zelf geteelde groente op loopafstand van het huis? Samen met de kinderen en buren de zaden in de grond stoppen en enkele weken later heerlijke verse groente en fruit op het bord, uit eigen tuin.

Te Amsterdam Rivierenbuurt zie link
Nu nog in Rotterdam .... (vul zelf maar in)

Oranjeboomtuin


Een binnenterrein op Rotterdam zuid wordt binnenkort stadsboerderij en speeltuin.

De Oranjeboomstraat was vroeger een drukke winkelstraat, vernoemd naar de Oranjeboom bierbrouwerij die in 1884 aan de Maas is gebouwd.
Inmiddels is met het vertrekken van de meeste havenactiviteit de economische activiteit op alle vlakken afgenomen. Het gemiddeld inkomen van de wijk Feijenoord ligt laag:

“Bijna driekwart van de inwoners van de wijk Feijenoord heeft een inkomen dat tot de laagste inkomenscategorie behoort. Het gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen is € 14.500. Dit is het laagste van alle wijken in de deelgemeente Feijenoord. Een relatief groot deel van de bewoners in de wijk Feijenoord leeft van een bijstandsuitkering (16 procent). Iets meer dan driekwart van de bewoners is tevreden over de eigen buurt, dit is ongeveer gelijk aan het percentage van Rotterdam” (bron: Feijenoord in Beeld 2007 van het COS)

Het terrein van ‘Oranjeboomstraat 2’ ligt ingeklemd tussen de woningen en winkels aan de Oranjeboomstraat en een muur die grenst aan het Rosepark bovenop de spoortunnel. Vroeger liep hier het spoor bovengronds en keken de treinreizigers bij de bewoners naar binnen.
Met de aanleg van de Willemsspoortunnel is op de plek waar de trein op Zuid de grond in gaat het door atelier Quadrat ontworpen Rosepark in 1995 bovenop de spoortunnel aangelegd. Een ruim 400 meter lange muur scheidt het openbare park van het private en gemeenschappelijke achterterrein.

Achterterrein

Het besloten achterterrein van ongeveer 2000 m2 is alleen voor de bewoners toegankelijk.
Het terrein is ingericht met bestrating van stoeptegels rondom twee grasveldjes, een aantal jonge sierbomen, en enkele (ca. 26) bergingen. Er stond ooit een speeltoestel op het grasveldje maar deze is wegens veroudering verwijderd. De bergingen verkeren in slechte bouwkundige staat en vertonen sporen van braak. De plaatsing van deze bergingen verhindert ieder overzicht op het gebied. Het terrein wordt op dit moment dan ook nauwelijks gebruikt – door kinderen noch door ouderen.

Voorstel Oranjeboomtuin

In het voorstel van Transformers wordt het terrein een groene tuin die voor zowel kinderen als volwassenen kan functioneren een prettige ontmoetings- en verblijfsplek, met voor de (aller)kleinsten ruimte voor speelgelegenheid.
Essentieel is een integrale aanpak waarbij de potenties van bewoners, ondernemers en het gebied richtinggevend zijn voor de programma’s en activiteiten die daar gaan plaatsvinden. Door deze integrale benadering wordt het bevorderen van ondernemerschap en productie gekoppeld aan sociale cohesie, duurzaamheid aan educatie en ontspanning.

Zelfvoorzienend

De sociale waarde van het gebied kan vergroot worden door het in te richten voor kleinschalige stadslandbouw waar bewoners zelf groente en fruit kunnen verbouwen. Met advies van Eetbaar Rotterdam, expertisegroep ter initiatie en promotie van stadslandbouw in Rotterdam, is het doel deze tuin zoveel mogelijk zelfvoorzienend te organiseren. Een tuin die functioneert binnen een gesloten kringloop is zowel gezond en duurzaam als educatief.

Een zelfvoorzienend systeem kan bestaan door organisch afval –van de bewoners en ondernemers - te laten composteren, en als grondstof voor nieuwe planten in te zetten. Samen met dierlijke mest – het meest geschikt voor deze lokatie zijn kippen – en natuurlijk zon en (opgevangen) regenwater kunnen zo de meeste grondstoffen die nodig zijn voor beplanting ter plaatse gewonnen worden. De oogst van zowel planten (groente en fruit) als van de kippen (de eieren, maar ook het vlees) zijn voor consumptie van de bewoners, of kunnen gebruikt worden om te verwerken tot langer houdbare producten. Deze producten kunnen dan bestemd zijn voor eigen consumptie, of verkocht worden en zo een kleine bijverdienste genereren. De resten van de oogst kunnen uiteraard weer composteren, en zo is de kring(loop) gesloten.

Culinair en economisch

Omdat de bewoners veelal met een laag inkomen moeten rondkomen wordt onderzocht in hoeverre de moestuin een economische rol kan spelen. De prijs van ingemaakt groente en fruit – zeker als het op een typisch culinaire manier is bereid – zal hoger liggen dan dat van verse oogst. Bovendien blijven de producten ingemaakt langer houdbaar en dus langer verkoopbaar.
Binnen Eetbaar Rotterdam wordt de handel van streekgebonden gerechten, ingrediënten en producten gestimuleerd, onder andere in de vorm van een netwerk (en zelfs worden de mogelijkheden onderzocht van een label) van producten van verschillende Rotterdamse stadstuinen. Via dit netwerk kan een deel van de afzetmarkt en bekendheid worden gevonden.
Dichterbij kunnen de winkeliers in de Oranjeboomstraat hier ook een rol spelen. Met advies van Freehouse wordt gekeken hoe de winkeliers kunnen inhaken op de kringloop van de tuin; wellicht kunnen zij geschikt afval (= voedsel) leveren, en kunnen de (verwerkte) producten uit de tuin worden gebruikt in de bereiding van hun aangeboden gerechten. Maar ook op de zeer nabijgelegen Afrikaandermarkt zouden de specialistische producten uit de Oranjeboomtuin afgezet kunnen worden. Zo zou de tuin een impuls kunnen zijn voor de lokale economie.
Een andere manier waarop de tuin een economische rol kan spelen is door het starten van een restaurant en/of cateringservice. Er is te weinig grondoppervlak beschikbaar om genoeg ingrediënten voor de basis van een dagelijks menu te kunnen verbouwen, maar wel voor de specifieke en duurdere smaakmakers.
Beide mogelijkheden ontmoeten de doelen voor revitalisering van de winkelstraat en kunnen elkaar wederzijds versterken.

Ruimtelijk

In het nieuwe inrichtingsvoorstel wordt allereerst de grond gesaneerd en geschikt gemaakt voor het telen van voedsel. De meeste ruimte zal hiervoor worden bestemd.
De bergingen worden vervangen en aan de (schaduw)randen geplaatst om meer zicht over en sociale controle in de tuin mogelijk te maken. Naast de bergingen komt één grotere berging voor de gereedschappen die nodig zijn voor het bewerken van het land, met eventueel een kleine verblijfplek voor de ‘boer’, en een kippenhok.
Centraal op het terrein zal regenwater van de daken opgevangen worden om de akkers mee te bevloeien. Deze wateropslag kan tegelijk een speelobject en een vanaf de Rosestraat zichtbaar icoon voor de Oranjeboomtuin zijn.

Belangrijk onderdeel is de toegang via de poort tot het gebied. Op dit moment is dit een donkere en wat treurige tunnel die een onveilig gevoel geeft. Dat komt onder andere doordat de doorgang aan het eind wordt versmald voor een aantal bergingen. Er is hierdoor weinig daglicht.
De poort wordt in het voorstel aan beide einden verbreed voor meer licht en doorzicht. Vanwege het kwetsbare karakter van de tuin is het belangrijk dat het wel met een hek afsluitbaar blijft.
Voor de eerder beschreven inkomsten-genererende mogelijkheden zoals het inmaken van producten en het restaurantje zou het gebruik van één van de bedrijfspanden op de begane grond ideaal zijn. Deze ruimte zou moeten beschikken over een professionele keuken, en kan naast de ‘bedrijfsfunctie’ een collectief-overstijgende ontmoetingsruimte zijn; een plek waar culturele uitwisseling tussen de buurt en de tuin kan plaatsvinden.

Organisatie

Een volgende stap is te onderzoeken hoe de organisatie het best gestructureerd kan zijn; zijn alle bewoners en winkeliers –met verschillende taken - horizontaal georganiseerd in een collectief of in een vereniging van ‘aandeelhouders’, of bestaat er meer hiërarchie onder leiding van een deskundige boer van buitenaf? In overleg met opdrachtgever en deelnemers zal hiervoor in een volgende fase een voorstel voor worden gedaan.

Op de afbeelding is te zien hoe het regenwater opgevangen kan worden, hier in een hergebruikte windmolenwiek. Deze wieken zijn van zo stevig materiaal gemaakt dat de één wiek gemakkelijk meer functies zoals schommels en glijbanen zou kunnen dragen. Tegen de achterkant van de winkels, op de zonzijde, kunnen kassen zorgen voor een extra warmte-isolatie en zelfs warmte-opslag. De balkons van de woningen op de eerste verdieping kunnen verbonden worden met elkaar en de tuin via een loopbrug boven de kassen en trappen.


Colofon

Transformers - januari 2009
Robbert de Vrieze en Iris de Kievith

met advies van
bewoners en ondernemers Oranjeboomstraat 149 - 207

Eetbaar Rotterdam; Césare Peeren en Bas de Groot
Freehouse; Dennis Kaspori

in opdracht van
Woonstad Rotterdam; Barbara van Steen

dinsdag 17 februari 2009

Toegevoegde waarde voor de jeugd

Op de uiterst informatieve City Farmer News blog staat een stuk over het Added Value project in Brooklyn, New York. Op de lokale 'community farm' worden niet alleen gewassen geteeld maar groeit een nieuwe generatie 'youth leaders' op. De lokale jeugd van krijgt er de mogelijkheid kennis op te doen, vaardigheden te leren en op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving in een maatschappelijk verantwoord stadslandbouwbedrijf.

Lees meer op City Farmer News. Onder het kopje Actueel Internationaal (in de balk rechts van onze blog) is altijd de meest recente post van City Farmer News te vinden.

Kastuinbouw in de stad / Primair product energie


De ontwikkelingen in de kastuinbouw laten zien dat agrarische activiteiten meer kunnen opleveren dan voedsel, bloemen en basismateriaal voor andere producten.
De kas van nu kan ook energie leveren. Op verschillende locaties in Nederland worden nu kassen gebouwd die als hoofdproduct energie leveren en als bijproduct bijvoorbeeld tomaten.

Minister Verburg (LNV) ziet duidelijk een meerwaarde in deze ontwikkeling en heeft het oorspronkelijke bedrag voor energie-innovaties van 3,5 miljoen euro verhoogd naar 16,3 miljoen euro. Waardoor veel meer aanvragen kunnen worden gehonoreerd.
Juist voor agrarische activiteiten in een stedelijk context zijn deze ontwikkelingen interessant. De stadsagrariër is nl. naast producent van agrarische producten vnl. een dienstenboer.

Zo zie ik een beeld voor mij van een groot kantoorgebouwen complex, waarbinnen een kassencomplex is geïntegreerd waar naast dat hier in een aantrekkelijke ruimte kan worden geluncht, de producten voor de catering worden geteeld door een tuinder, hierdoor de CO2/ zuurstof verhoudingen en luchtvochtigheid van het kantoorgebouw in gezonde verhoudingen aanwezig zijn en als laatst dat de kas energie (warmte en koeling) levert aan het complex, waardoor er minder of geen energie voor stoken van buiten wordt betrokken.

Dit zou een joint venture kunnen zijn van het bedrijf in het kantoor complex, de energie leverancier, het catering bedrijf en de agrarisch ondernemer.

Meer achtergrond informatie
1 en 2

verticale boerderijen in ManhattanAs the world’s population continues to skyrocket and cities strain under the increased demand for resources, skyscraper farms offer an inspired approach towards creating sustainable vertical density. One of three finalists in this year’s Evolo Skyscraper Competition Eric Vergne’s Dystopian Farm project envisions a future New York City interspersed with elegantly spiraling biomorphic structures that will harness cutting-edge technology to provide the city with its own self-sustaining food source

zondag 8 februari 2009

Groen verbroedert en verzustert

In 13 steden in Nederland worden parken en plantsoenen opgeknapt, kapot getrapte grasvelden op de schop genomen en braakliggende terreinen ingericht als groenzones ingericht. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op donderdag 5 februari met betrokken wethouders groenconvenanten ondertekend.
meer

video

dossier (groen in de stad)

Groen in de krachtwijken: Verburg investeert 7,8 miljoen: de Rotterdamse invulling


Groen in de Krachtwijken van Rotterdam
Om ervoor te zorgen dat de Rotterdamse jeugd in contact staat met de natuur zet de stad Rotterdam in op groene schoolpleinen in de krachtwijken. De openbare basisschool de Zonnehoek en de Islamitische basisschool de Dialoog hebben al een groen schoolplein. De scholen hebben het plein samen ingericht blijven deze samen beheren. De komende jaren volgen twaalf scholen. De schoolpleinen bieden de kinderen, ouders en omwonenden een gezonde, educatief hoogwaardige, veilige en groene leef- en speelomgeving (ook buiten schooltijden) die samen wordt onderhouden.
meer


Vooronderzoek ‘De school en zijn Omgeving’

In het verlengde hiervan hebben twee leden van Eetbaar Rotterdam, Cesare Peeren "2012 architecten" en Bas de Groot "Walden21" vanuit het Stimuleringsfonds voor de architectuur een budget gekregen voor een ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek heeft als titel "Onderzoek naar een geïntegreerde gebouwtype voor een brede school" gekregen. Hierin zal groenbeleving, landbouw en voeding een plek krijgen.

meer:
zie nieuwsbrief/ januari 2009 /"de school en zijn omgeving"

dinsdag 3 februari 2009

Stadsboerderij De Boterbloem Amsterdam Osdorp Bedreigd


2009, het jaar van de waarheid voor de Boterbloem.

Is de politiek bereid om pas op de plaats te maken? Gaat het Stadsdeel Osdorp serieus kiezen voor
milieu, duurzaamheid, veilig voedsel, een leefbare groene omgeving? Kortom, gaan ze kiezen voor beton
of groen. Voor de Boterbloerm dus?
Het is en blijft een taaie strijd.

Daarom zijn wij dan ook heel erg blij dat Suzanne Kooij zich bereid heeft verklaard een coordinerende
taak op zich te nemen in de strijd om het behoud van de Boterbloem.
Betrokken, enthousiast en scherp denkend is zij meer dan welkom.

Suzanne is begonnen met een petitie aan het Stadsdeel Osdorp om de Boterbloem te behouden.
Daarbij hoort ook een handtekeningenactie. Via onderstaande link kan getekend worden;
Link petitie

www.deboterbloemamsterdam.nl/

maandag 2 februari 2009

Deltaplan imkers

Bijenhouders willen op de lange termijn aanzienlijk meer planten voor hommels en honingbijen in het openbaar groen, verschraling van wegbermen en de terugkeer van de linde, een geschikte drachtplant.

Dat zijn enkele maatregelen die de terugloop van bijenvolken moet tegengaan uit het Deltaplan van de bijenhoudersvereniging. De imkers bieden dat woensdag aan aan minister Verburg van LNV.

In het rapport wordt verder genoemd dat er "dringend behoefte (is) aan aangewezen ruimten voor bijenparken in stad, park, buitengebied en natuurgebieden." Bij deze voorwaarde voor een duurzame (stads)landbouw sluit Eetbaar Rotterdam zich van harte aan. Het aantal imkers in Rotterdam neemt af, terwijl imkeren in een stedelijke omgeving juist uitermate interessant is vanwege de diversiteit aan dracht, en kansrijker bovendien dan in het buitengebied waar de landbouw en het landschap op veel plekken worden gekenmerkt door monocultuur.

Lees meer hier of bekijk het Deltaplan.

zondag 1 februari 2009

Unieke cursussen voor boeren en tuinders met directe verkoop

februari en maart 2009
Presenteer je boerderij & verkoop je streek!
Het Kennisnetwerk directe verkoop van biologische producten organiseert drie cursussen speciaal voor boeren en tuinders met boeren(web)winkel, boerenmarkt, abonnementensystemen of afzet van streekproducten. Twee dagen voor 200,-- inclusief lunch. Bovendien kunt u gratis deelnemen aan meekijkdagen bij collega-ondernemers. Kijk hier voor meer informatie.