maandag 25 mei 2009

Verticale stadslandbouw

In de almaar groeiende lijst van ontwerpen waarbij stadslandbouw in de architectonische omgeving ingepast wordt hier een volgend voorbeeld op deze blog. Verticalfarm.com staat vol met boeiende ontwerpen voor verticale stadslandbouw. Het onderstaande gebouw bijvoorbeeld is afkomstig van Gordon Graff en vandaag gepubliceerd op inhabitat.com, ze zijn er laat bij dit keer, aangezien het bijna 2 jaar geleden al op treehugger.com stond. Voor details over het ontwerp verwijs ik door naar inhabitat.com.


Binnenkort een nieuw voorbeeld van stadslandbouw en architectuur!

Vorige berichten over architectuur en stadslandbouw:
Urban Agriculture, Verticale boerderijen in Manhattan, Public Farm 1.

vrijdag 22 mei 2009

Interview Eetbaar Rotterdam bij de VPRO online

Op het blog van De eeuw van de stad , een project van de VPRO, is een interview gepubliceerd met Bas de Groot en Paul de Graaf van Eetbaar Rotterdam. Zie hier. De VPRO presenteert in september 2009 De Eeuw van de Stad: twee weken lang radio, gids en televisie over het leven in de stad. Het weblog is de opmaat.

maandag 18 mei 2009

Kansenkaart stadslandbouw / tentoonstelling London

Kaarten zijn nooit alleen weergaves van de werkelijkheid, het zijn interpretaties van die werkelijkheid en media tussen die werkelijkheid en degene die de kaart leest.
Op dit moment zijn we met Eetbaar Rotterdam bezig aan een onderzoek naar 'Ruimte voor stadslandbouw in Rotterdam'. In het kader van dit onderzoek maken we een kansenkaart die inzichtelijk maakt waar volgens ons landbouw mogelijk is.
Het is de bedoeling van deze kansenkaart dat die de gebruiker naar Rotterdam laat kijken met onze door stadslandbouw gekleurde blik en de stad laat zien als een stad vol potenties voor het groeien (en verwerken) van groenten en andere gewassen en vol mogelijkheden voor uitwisseling tussen deze landbouwactiviteiten en andere stedelijke activiteiten en processen. De kaart moet ruimte laten voor interpretatie en door de gebruiker worden afgemaakt. Hij moet de gebruiker (of het nu een ondernemer, bewoner, beleidsmaker of projectontwikkelaar is) de ruimte bieden de potenties te vinden die het best aansluiten op zijn of haar behoeften.

Nu is het idee van een kansenkaart niet nieuw; het wordt al langer gebruikt door verschillende overheden, en volgens planoloog Linda Carton van de Universiteit Nijmegen die onderzoek heeft gedaan naar de rol van kaarten in besluitvormingsprocessen wordt het middel steeds vaker gebruikt door burgers en actiegroepen om hun belangen en doelen te visualiseren en hun case kracht bij te zetten. Laatst kwam ik er achter dat er als onderdeel van DOTT 07 in Middleborough al eens een kansenkaart voor stadslandbouw is gemaakt door de architecten Bohn en Viljoen (bij kenners bekend van hun CPULs), die ook door de gemeente gebruikt wordt of gaat worden om allerlei initiatieven te ontplooien.
John Thackara de organisator van DOTT07 ziet 'mapping' (naast werken met lokale behoeftes, en het 'ontwerpen' van een nieuw vocabulaire) als een van de ontwikkelingsrichtingen voor een ontwerponderwijs dat zich meer richt op 'sense' dan op 'stuff', zoals te lezen valt op zijn interessante blog in een stuk dat hij heeft geschreven voor de Cumulus conferentie.
Hij ziet het in kaart brengen van potenties die nu nog onzichtbaar zijn als een belangrijke rol voor de ontwerper van de toekomst. In aansluiting daarop zien wij de kansenkaart als een belangrijk onderdeel van een 'zinnig' ontwerp voor stadslandbouw in Rotterdam.

Bohn & Viljoen's kaart en het Middlesborough project waarbinnen het is ontwikkeld worden op dit moment samen met andere projecten over landbouw in de stad tentoongesteld in London in het Building Centre. De tentoonstelling is nog te zien tot 30 mei.

dinsdag 12 mei 2009

Blog kleinschalige volkstuin projecten in een urbane omgeving

De kunstenaar Annechien Meier is een blog begonnen:
http://annechienmeier.blogspot.com/. Hierop is een fotoverslag te vinden van haar onderzoek naar kleinschalige volkstuinen/stadslandbouw in Havana, Cuba. Op dit moment maakt zij een documentaire over dit project.
Haar blog is ook uitgangspunt voor een nieuw project:
"Met dit blog wil ik op nationaal en internationaal niveau informatie uitwisselen en in contact komen met concrete voorbeelden van kleinschalige volkstuin projecten in een urbane omgeving. Het betreft hier het onderzoek naar nieuwe en bestaande mogelijkheden op gebied van permacultuur, daktuinen, balkontuinen, eetbare bloemen en uitheemse gewassen.

Onverwachte slaplantjes in uw straat gezien of andere voorbeelden? Graag nodig ik u uit deel te nemen aan dit blog of u kunt foto's en tekst sturen naar annechienmeier@gmail.com"

donderdag 7 mei 2009

Onderzoek de haalbaarheid van uw eetbaar groene dak

Wij van Eetbaar Rotterdam zijn erg geinteresseerd in het in gebruik nemen van de daken van Rotterdam voor productief groen. De gemeente Rotterdam heeft een subsidieregeling groene daken en nu gaan de Rotterdamse waterschappen hieraan meedoen. Wie een groen dak aanlegt, krijgt hier voor 2009 met terugwerkende kracht 30 euro per vierkante meter: 25 euro van de gemeente Rotterdam en 5 euro van de waterschappen.

De gemeente maakt onderscheid tussen extensieve en intensieve groene daken. De extensieve groen dak bestaat uit een sedumbeplanting, die weinig onderhoud vergt en op nagenoeg elk plat en licht hellend dak mogelijk is. Intensieve groene daken hebben dikkere bodempaket met een meer diverse beplanting. Dit geeft meer gebruiksmogelijkheden maar vraagt ook meer onderhoud. Juist deze intensieve groene daken zijn interessant voor vormen van stadslandbouw waarbij het onderhoud ook iets oplevert (zoals verse vruchten). Dit soort intensieve groendaken vragen wel een goed onderzoek naar de constructieve mogelijkheden en er is vaak ook een bouwaanvraag nodig. In een speciale voorjaarsactie kunnen de eerste 25 aanvragers een gratis groendak haalbaarheidsonderzoek ter waarde van maximaal E750 laten uitvoeren.

We roepen geinteresseerden op om al dan niet in samenwerking met ons een aanvraag in te dienen voor een eetbaar groen dak. Informatie over de subsidie vindt u hier. Wilt u samenwerken met Eetbaar Rotterdam neem dan contact op met Ilse de Weert: eetbaarrotterdam@het-portaal.net

dinsdag 5 mei 2009

Vooraankondiging Werkbijeenkomst Buurtmoestuinen

In Crabbehof, één van de Vogelaarwijken (krachtwijken) in Dordrecht, is in 2006 het plan opgevat om buurtmoestuinen te realiseren op weinig gebruikte grasveldjes midden in de wijk. Op dit moment functioneren twee buurtmoestuinen waarvan er één dit voorjaar wordt uitgebreid. De buurtmoestuinen in Crabbehof blijken door hun functies van moestuin en ontmoetingsplaats veel te betekenen voor de sociale samenhang in de wijk.
In de Werkbijeenkomst van 17 juni staat de sociale functie van deze buurtmoestuin centraal, maar tuinieren heeft meer positieve kanten. Tijdens de bijeenkomst willen we graag onze ervaringen met het opzetten en continueren van een buurtmoestuin delen.

Voor meer informatie over het programma, kunt u terecht bij:
weizigt-nmc@dordrecht.nl Hier kunt u ook met vragen of suggesties terecht.
U ontvangt dan per e-mail de uitnodiging met het definitieve programma.

Datum: Woensdag 17 juni
Tijd : 9.30 - 15.00 uur (o.v.b.)
Plaats : Trefpunt De Nieuwe Stoof, De Savornin Lohmanweg 100, Dordrecht
Kosten : € 25, - (incl. lunch)

Organisatie: Weizigt Natuur-& milieucentrum, Stichting Aarde, Dordtse WelzijnsOrganisatie &
Vereniging De CrabbehofKraam