maandag 22 december 2008

ER Diner deel 1 : Educatieve Tuin Vreelustweg

Waar haal je de locale ingredienten vandaan voor een stadslandbouwdiner? Deel 1 van een serie.

Op educatieve tuin Vreelust wordt elk najaar een pompoenfeest gehouden met schoolkinderen, waarbij ze lampions maken, pompoensoep koken en eten en een wedstrijd houden wie de grootste pompoen heeft. Omdat er meer dan genoeg pompoenen waren konden wij er een paar krijgen voor de soep in ons stadslandbouwdiner.

Educatieve tuin Vreelustweg (voorheen Horvathweg) is een van de 16 educatieve tuinen die de afdeling Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam beheert en is een van de twee schooltuinen in Delfshaven (de andere is de tuin aan de Essenburgsingel, de oudste schooltuin van Rotterdam). De tuinen zijn opgezet om kinderen te laten zien en beleven hoe je groente verbouwt. Ook is er ruimte voor vijftig-plussers om tegen een geringe vergoeding te tuinieren. Daarnaast worden er publieksactiviteiten georganiseerd zoals recentelijk Wereldtuinen.

In het boek “De Schooltuin - 100 jaar schooltuincultuur in Nederland” van Gina Kranendonk, schrijft Tom van Wanum, projectleider Schooltuinen Delfshaven: “Tuinieren in schooltijd is een ijzersterke formule om kinderen zowel kennis op het gebied van natuur en milieu als andere vaardigheden bij te brengen.” Kinderen leren dat je iets moet doen als je iets wil bereiken, zoals een goede oogst. Ze leren planten en dieren te waarderen en elkaar te helpen. Voor kinderen en ouderen is tuinieren gezonde lichaamsbeweging. Elke week bezoeken 400 schoolkinderen de tuin, vaak lopend van school.

Voor meer info over de educatieve tuinen zie de website van de gemeente.

maandag 15 december 2008

event: TransAgriculture

LIFE & ART 1: TransAgriculture (program)
date: 19 Dec 2008 10:00-17:30
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
admission: 20,00 [stud. 15,00] incl. lunch
reservation: v2@v2.nl

This event will be streamed live at http://live.v2.nl/Life & Art is a new program series at V2_ focused around the intertwinement of art and life. Asking whether art can be lived or a life can be art takes on a new meaning in an age of genetic technology, financial crisis and living art. TransAgriculture is a one-day manifestation featuring penetrating introductions to the field, lectures on guerrilla and avant-gardening, and bioart forms. Come to the kickoff of the Life & Art series on 19 December during Life & Art 1: TransAgriculture, 10:00am-5:30pm.

vrijdag 5 december 2008

Ken Yeang in Rotterdam: voedselproductie in gebouwen

Ken Yeang was dit voorjaar te gast bij Re-Inventing Rotterdam. Zijn 'bio-climatic skyscraper' introduceert de rijkheid en complexiteit van eco-systemen in hoogbouw ten dienste van de mensen die er wonen en werken; een hoogbouw die net zo prettig is om te verblijven als een groene woonwijk. Voedselproductie in gebouwen speelt hierbij een belangrijke rol omdat dat de kans biedt kringlopen te sluiten en afval- en milieuproblemen te voorkomen. Naast zijn praktijk als architect doet Ken Yeang al ongeveer 30 jaar onderzoek naar dit onderwerp.

Bekijk een verkorte versie van de lezing en aansluitende discussie hier op Antenne TV.
BIFP (building integrated food production) wordt specifiek genoemd na ongeveer 10 minuten.

maandag 1 december 2008

EETBAAR ROTTERDAM gelanceerd!

Tijdens een diner presenteerde EETBAAR ROTTERDAM - expertisegroep stadslandbouw - zich afgelopen week aan haar netwerk en lanceerde zij haar website (waar deze blog onderdeel van uit maakt) . Het initiatief kon rekenen op enthousiaste reacties uit de zaal en oogstte die avond veel nieuwe contacten en ideeën voor vervolgstappen.


EETBAAR ROTTERDAM is een concreet resultaat van het debat 'Stadslandbouw Rotterdam' dat Het Portaal in juli 2007 organiseerde in opdracht van InnovatieNetwerk. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste contacten gelegd tussen de stadslandbouwpioniers in de stad (veelal particuliere initiatieven), de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid en werd de basis gelegd voor de huidige expertisegroep stadslandbouw.

EETBAAR ROTTERDAM stelt zich tot doel de voedselketen weer zichtbaar te maken in de stad. De expertisegroep initieert concrete projecten, verbindt ze aan elkaar en wil een brug slaan naar de lokale en provinciale overheid om een samenhangende stadslandbouwvisie te ontwikkelen. EETBAAR ROTTERDAM levert hiermee een bijdrage aan een duurzame en gezonde samenleving en dicht de kloof tussen stad en platteland.

Stadslandbouw in Rotterdam staat inmiddels op de kaart, zo constateerden wij afgelopen week. Stedelijke diensten bezinnen zich serieus op de kansen van eetbaar groen en zijn bereid experimenten aan te gaan. Het bedrijfsleven ziet een toegevoegde waarde voor hun bedrijfsactiviteiten, producenten en afnemers vinden elkaar en de verschillende particuliere initiatieven zijn blij dat er een platform is waar kennis en kunde gebundeld gaat worden (onder andere middels deze blog).

Een verslag van de avond volgt binnenkort. Hier alvast de indruk van een van de genodigden.

Daarnaast zal in de komende weken onder de titel ER Diner een reeks posts de plekken belichten waar de ingredienten voor het diner vandaan komen (zie hieronder).